Main fundraiser photo

Hulp voor Tim in de Filipijnen

Donation protected
Tim is super grateful to everyone who helped! thanks for all the messages and donations!

* English version below.

Beste iedereen,

Graag wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende verhaal.

Mijn neef Tim (34 jaar oud) had in 2022 een prachtige reis door Azië geboekt. Nadat zijn relatie in Rotterdam was verbroken, is hij in zijn eentje het avontuur aangegaan, en heeft hier een aantal maanden een fantastische tijd beleefd. Echter door een nare loop van omstandigheden, is hij in een regelrechte nachtmerrie beland!

Waar hij met wat vrienden die hij had ontmoet tijdens deze reis bij een feestje in Thailand een jointje had gerookt, waarvan het bezit hiervan net als in Nederland gelegaliseerd is in dit land, is hiervan een overblijfsel in zijn tas beland, en dit niet meer wetende, is hij vervolgens doorgereisd naar de Filipijnen. In dit land gelden zeer strenge maatregelen tegen het bezit en of gebruik van o.a. cannabis. Dit is natuurlijk erg slordig en stom geweest, maar het betreft in dit geval 0,6424 gram(!), gevonden in zijn bagage, waardoor Tim nu sinds april 2023 in gevangenschap zit in erbarmelijke omstandigheden!
Zo heeft hij diverse maanden doorgebracht in ruimtes zonder daglicht, met ongeveer 200 gevangenen op een oppervlakte van 100 m2 . Tussen moordverdachten, tussen de ratten, met slecht voedsel in een land/gevangenis met vreselijke corruptie en weinig sympathie voor buitenlandse gevangenen.

Voor zijn vrijlating moet er natuurlijk een hoop geregeld worden, met o.a. advocaten en diverse instanties en tussenpersonen in de Filipijnen. Dit is gelukkig in gang gezet met behulp van een aantal goede mensen om hem heen, maar dit heeft ook zo zijn prijskaartje. In de hoop hem na een tijd van bijna 12 maanden in gevangenschap leven vrij te krijgen, hebben o.a. Tim zelf, familie en vrienden financieel bijgesprongen, maar er is meer nodig. We hopen een leuk bedrag te kunnen inzamelen om deels de juridische kosten te kunnen dekken, en zo misschien een schuldenvrije (her)start te kunnen organiseren voor Tim!

For contact with Tim, DM via Instagram @timstagram99

Dear everyone,

I would like to ask your attention for the following story.

My cousin Tim (34 years old) had booked a wonderful trip through Asia in 2022. After his relationship in Rotterdam was broken, he started the adventure on his own, and had a fantastic time here for a number of months. However, due to a nasty course of circumstances, he has ended up in a downright nightmare!

Where he had smoked a joint with some friends he had met during this trip at a party in Thailand, the possession of which is not legalized in this country as in the Netherlands, a remnant of it ended up in his bag, and no longer knowing this , he then traveled on to the Philippines. In this country, very strict measures apply against the possession and or use of e.a. cannabis. This has of course been very sloppy and stupid, but in this case it concerns 0.6424 grams(!), found in his luggage, as a result of which Tim is now in prison in miserable conditions since April 2023!
For example, he spent several months in rooms without daylight, with around 200 prisoners on an area of ​​100 m2. Among murder suspects, among rats, with bad food in a country/prison with terrible corruption and little sympathy for foreign prisoners.

Before his release, he must of course be arranged a lot, with e.o. lawyers and various agencies and intermediaries in the Philippines. Fortunately, this has been set in motion with the help of a number of good people around him, but this also has its price tag. In the hope of getting him released after a period of almost 12 months in prison, have a.o. Tim himself, family and friends helped financially, but he needs more. We hope to be able to collect a nice amount to cover part of the legal costs, and perhaps to be able to organize a debt-free (re)start for Tim!
Donate

Donations 

 • Monique Boers
  • €20 
  • 3 d
 • Frank Siepel
  • €10 
  • 8 d
 • Marga Mol
  • €50 
  • 12 d
 • Jean Pierre Roselle
  • €25 
  • 12 d
 • W. van Oudshoorn
  • €250 
  • 12 d
Donate

Organizer

Arjen De kwant
Organizer
Rotterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee