Honderden zieke fretten... help ons!

*English version below

De afgelopen jaren zijn er 100den zieke fretten gezien, met veel jonge dodelijke slachtoffers als gevolg. In Nederland probeert dierenarts Hanneke Roest van de Frettenkliniek in samenwerking met de Universiteit in Utrecht en met medewerking van het Erasmus Medisch Centrum, dat in kaart te brengen.

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de natuurlijke voedingsbehoeften van de fret, werd er onder fretten-eigenaren de laatste 10 jaar in toenemende mate vers vlees en muizen gegeven. De fret is van nature namelijk een pure vleeseter en dan hoofdzakelijk muizen, net zoals de wilde broer, de bunzing.
Voor de fretten wordt er veelal gebruik gemaakt van diepgevroren prooidieren en gemalen vleesworsten, die specifiek als dierenvoeding geproduceerd worden.

De afgelopen jaren werd het duidelijk dat fretten die rauwe diervoeding te eten kregen ziek werden. Een heel typisch ziektebeeld dat we voor het gemak “rauw vlees aandoening” hebben genoemd. De fretten kunnen zeer ernstig ziek worden.
Apart is, dat elke nieuwe generatie fretten zieker bleek te zijn dan de vorige. De afgelopen 2 jaar zijn er dan ook honderden slachtoffers gevallen onder de fretten, veelal met dodelijke afloop. Het grootste deel hiervan juist jonge tot zeer jonge dieren.
Vorig jaar is er een onderzoek gestart door de Werkgroep-fret, waar dierenarts Hanneke Roest de spil in is. Ontdekt werd dat er sprake was van afwijkende hoeveelheden (soms resistente) bacteriën en parasieten in de darmen. Diverse orgaansystemen zijn aangetast door chronische ontstekingen.
Nu moet er een reden zijn waarom juist fretten er zo ziek van worden! Waarom worden honden en katten die dezelfde voedingsproducten eten er niet zo doodziek van? Is er een ander achterliggend probleem waar we mee te maken hebben waardoor deze dieren een sterk verminderde weerstand hebben en daardoor ziekteverwekkende bacteriën en parasieten deze dieren ziek kunnen maken? 

Het afgelopen jaar zijn er al op vele vragen antwoorden gevonden. We zijn er echter nog niet; de echte primaire oorzaak is nog een vraagteken. Waarom blijven fretten nog steeds ziek na het stoppen van rauwe voeding? Waarom zijn de pups van ouders die rauwvoeding hebben gekregen maar deze  zelf niet meer hebben gehad, nog zieker dan de ouders zelf? Wat is de oorzaak van de sterk afgenomen weerstand tegen infecties?

Jonge fretten sterven aan de lopende band en welke in leven blijven worden niet meer beter; ze zijn ernstig ziek en hebben pijn.
Om in de toekomst de fretten als huisdier te kunnen behouden is het belangrijk het onderzoek door te laten lopen, zodat we de uiteindelijke oorzaak kunnen ontdekken en er een behandeling voor kunnen vinden!

Voor dit onderzoek is geld nodig.
Het kan toch niet zo zijn dat we over een poosje onze lieve, vrolijke harige stuiterballen op pootjes als huisdier moeten gaan missen, doordat we het onderzoek niet konden afronden vanuit geld gebrek? Dat er nog vele fretten moeten lijden, omdat we niet weten wat er precies aan de hand is? 

Help ons! De fret is een fantastisch huisdier. Van ongediertebestrijder rond de boerderij, konijnen jager tot knuffeldier op de bank is de fret op zijn plek bij de mens, al vele eeuwen lang. Help ons met uw donatie om in kaart te krijgen waar deze prachtige dieren aan lijden! 

Bedankt namens de fretten.

  ————————————————-

Hundreds of affected ferrets... please help us!

A gruesome amount of hundreds of ill ferrets appeared the past few years. Many did not make it, often juveniles. In the Netherlands Drs Hanneke Roest (exclusive ferret veterinarian) together with the University of Utrecht and with the aid of the Erasmus Medisch Centrum is trying to map the problem.

To provide in the natural diet and needs of a ferret, it became very popular during the past 10 years to feed raw meat and prey mice. A ferret is an obligate carnivore, like their wild ancestor the polecat; their diet mainly consists of mice and small rodents.
Those raw meat products mainly are sold frozen. Either as whole prey or as minced meat sausage and specifically made or bred by commercial pet food producers.

During the last years it appeared that ferrets fed with the raw diet became ill. A very typical illness, which we conveniently called “raw-meat-disease”. Ferrets can become seriously ill from it.
The weird thing is, that every new generation seemed to be more affected than the one before. The past two years there were hundreds of victims, often fatal. Most of them young or juvenile ferrets.
Last year a research was set up by Werkgroep-fret, of which Drs Hanneke Roest is the main member. It was discovered that we were dealing with deviating quantities of (sometimes resistent) bacteria and parasites in the intestines. Various organ systems are affected by chronic inflammations.

There must be a reason why ferrets in specific are victims!
Why don’t cats and dogs suffer from the same issues, while eating the same diet? Might there be something else going on, on the background, which make the ferrets suffer from a poor immune system and therefore pathological bacteria and parasites have the opportunity to cause damage?

The last year a lot of questions have been answered. We are far from finished yet though; the primary cause still is a mystery.
Why do ferrets continue to be ill even after quitting the raw diet? Why are kits from formerly raw fed mothers, and without having had any raw food themselves, even more affected than their parents? What is causing the reduced resistance against infections?

Young ferrets lives have been lost in masses and those which survive will never recover; they remain ill, suffer and are in pain.
To preserve ferrets as a pet in the future, it is crucial to continue this research. We need to discover the cause of the problem and find a cure!

To continue the research money is needed.
Could it be the case that we would have to live without those adorable, bouncy ferrets as a pet, because there weren’t enough financial resources to continue the research? That many ferrets have to suffer, because we do not know what is going on, due to lack of financial resources?

Help us! A ferret is a fantastic pet. It started as a pest controller around farms and as rabbit hunter; and became as well a pet giving hugs on the sofa and making people laugh. Ferrets belong in the neighborhood of humans, already for ages. Help us by donating; for us to discover the reason of this suffering of those wonderful animals!

Thank you in the name of the ferrets.

Donations

 • Marjan Nederveen 
  • €25 
  • 9 mos

Fundraising team: Werkgroep (Rauwvoeding) Fret (6)

Mette Van Eck 
Organizer
Marianne Boymans-Kruyt 
Beneficiary
Chaimel Lerou 
Team member
Karen Pedro 
Team member
Minka Verheijen-Hermans 
Team member
This team raised €25 from 1 other donation.
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more