Hjælp Ravenne og 9 familier ud af slaveri.

Hjælp Rvaanne ud af slaveri.                                           ( Engelsk version down under )
53553110_1609077333276842_r.jpeg
Rvaanne, hendes 5 børn og 9 andre fattige familier i Punjab Pakistan har brug for vores hjælp.
De er fanget under slavelignende forhold, som de ikke ved egen hjælp kan komme ud af.

Fælles for disse familier er, at de for flere år siden lånte et mindre beløb af en mand der ejer en mustensfabrik.  De skulle arbejde hos ham for at betale gælden af. De fik og  får  stadig en meget lille løn for at arbejde. Kun lige nok til at overleve. Der er lagt meget høje renter på deres lån. hvilket gør det helt umuligt for dem at betale tilbage. Børnene i familierne må ikke gå i skole. De skal også arbejde.

Ravaanne  tog sammen med sin mand et lille lån for 16 år siden. Manden er død, men Ravaane og børnene må stadig arbejde hårdt for næsten ingen løn.                  De skylder 6753 dk. De kan ikke slippe fri før gælden er betalt.


Riaz og hans kone og to teenager piger er en anden af familierne. De har problemer med ejeren og får kun penge nok til at spise et måltid om dagen. De har arbejdet under disse forhold i 8 år. De skylder 3990 kr.

53553110_1609076912812121_r.jpeg

 
Arif og Samira har 5 børn. Arif har været ude for ulykker to gange og har svært ved at arbejde men han bliver nødt til det for at brødføde sin familie.  Familien skylder 6135 kr.
53553110_160907695166024_r.jpeg
 

Ashar og hans kone Astma har arbejdet under disse forhold i 18 år. De har 4 børn og de skal alle arbejde fra tidligt om morgenen. Børnene må ikke gå i skole men skal arbejde sammen med forældrene. Parret skylder 700 doller omregnet 4250 dk.
53553110_1609077007703341_r.jpeg
 

Det ældre ægtepar Ayub og Arshad har i alt 11 børn. De har boet under usle forhold og arbejdet med mursten i hele deres liv. De har flere gange prøvet at flygte men det er desværre mislykkes for dem. Deres gæld er nu løbet op til 14.000 dk.
53553110_1609077040830053_r.jpeg
I alt skylder disse familier og 5 andre familier 60.000 kr. 60.000 kr. for 10 familier frihed.

 Jeg har fået kendskab til disse ulykkelige skæbner gennem min Pakistanske ven Azhar.53553110_160907708699684_r.jpeg

Azhar og hans familie startede for 9 år siden et lille hjem for 5 forældreløse søskende. Dette sted er i årene vokset til et børnehjem for 40 forældreløse børn.

Igennem de sidste 5 år har jeg og en støttegruppe hjulpet med månedlige gaver. Pengene er gået direkte til børnene og de har nu gået i skole i 4 år med vores hjælp. Vi får altid dokumentation for hvad pengene er blevet brugt til. Vi får billeder og har tæt kontakt på Messenger.
53553110_1609077119296747_r.jpegNye skolebøger 
53553110_160907718421699_r.jpegSpisning på børnehjemmet. 


  Azhar har hørt om og besøgt familierne på dette sted og siden fortalt mig om disse fattige familier skæbne. Det har rørt mig dybt og derfor prøver jeg at hjælpe dem på denne måde.

Azhar fortæller at familierne som fri mennesker kan få mulighed for at starte små selvstændige virksomheder.

Målet for indsamlingen er 60,000. Hvis der kommer flere penge vil midlerne blive fordelt til familierne, så de kan starte deres nye fri tilværelse. 

Tænk hvis i fællesskab kan hjælpe disse familier til frihed. På forhånd tak for jeres støtte


Engelsk version

Help Rvaanne out of slavery
53553110_1609078220738167_r.jpeg

Rvaanne, her five children and nine other poor families in Punjab Pakistan need our help. 

They are trapped in slave-like conditions that they are unable to free themselves from .  All families have this in common, that several years ago they all borrowed a small amount of money from a man who owns a brick factory.                                              They had to work for him to pay off their debts. They recieved only a minimal amount for their labour and continue to do so. Only barely enough to survive.
 A very expensive interest has been added to their loans which make them impossible to pay back. The children in the families are not allowed to go to school. They have to work too.

Rvaanne and her husband borrowed money for a loan sixteen years ago.                      Her husband has died, but Rvaanne and her children still have to work hard for almost no money.                                                                                                                                            They owe 6753 Dkr. They can’t walk away until their debt has been paid.

 
53553110_1609078253432330_r.jpeg
Riaz and his wife and two teenage daughters are another family.                                      They are having difficulties with the owner and are only given enough for them to eat one meal a day. They have worked under these conditions for eight years. They owe 3990 Dkr.

 
53553110_1609078285555493_r.jpeg
Arif and Samira have five children.                                                                                                          Arif have has had two accidents and has trouble working, but he has to to feed his family. The family owes 6135 Dkr.
53553110_1609078370314051_r.jpeg

 Asher and his wife Astma have worked under these conditions for eighteen years. They have four children, and all of them have to work from very early in the morning.  The children are not allowed to go to school but have to work with their parents.                                                                                                                                                                     The couple owes 700 dollars, or roughly 4250 Dkr.

53553110_1609078400597217_r.jpeg

 

The elderly couple Ayup and Arshad have eleven children in all. They have lived in squalid conditions and worked with bricks all their lives.                                                   Several times they have tried to run away but have unfortunately failed at this. Their debts are now 14,000 Dkr.

 
These five families as well as five others families owe  a total of 60,000 Dkr.                                                   Only 60,000 Dkr for the freedom for ten families.

 I have been acquainted about the plight of these unhappy souls through my Pakistani friend Azhar       
53553110_1609078459417754_r.jpeg
Azhar and his family founded an orphanage nine years ago for five orphan siblings  Over the years this has grown into a orhanage for forty orphans.


For five years I and a support group have helped with monthly donations.                    The money has been spent only on the children, and they have now attended school for four years with our help.                                                                                                        We always recieve documentation for what the money has been spent on.                 We recieve pictures and are in close contact through Messenger. 

53553110_1609078507275428_r.jpegNew school books
53553110_1609078552274048_r.jpegDining at the orphanage.  

Azhar has heard about and visited the families in this place and since then told me about the fate about these poor people. It touched me deeply and therefor I try to help them in this way.

Azhar tells me that the families as free people have the opportunities to start small independent businesses.

’ The goal for this fundraiser is to reach 60,000 Dkr.

If we get more the surplus will be distributed among the families so they can begin their free new lives.

I hope that together we can raise money and set these families free. Thanks for your help. 


 

 

Donations

 • Anonymous 
  • kr300 
  • 13 d
 • Therese Møller 
  • kr200 
  • 15 d
 • Anonymous 
  • kr500 
  • 15 d
 • Anonymous 
  • kr300 
  • 15 d
 • Kirsten-Marie Bruun 
  • kr100 
  • 15 d
See all

Organizer

Kirsten Lauritsen 
Organizer
Frederiksværk, Denmark
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more