Utdannelse av kvinner i Afghanistan

Hjelp oss å støtte utdanningen av kvinner i Afghanistan!

Afghanistan er et av verdens farligste land for kvinner, og risikoen for å dø i forbindelse med svangerskap-, fødsel og barseltid er stor både for mor og barn. I forbindelse med den internasjonale jordmordagen den 5. mai ønsker Den norske jordmorforening å sparke i gang en solidaritetaksjon der DU kan gjøre en forskjell.Resultatet av engasjementet som norske jordmødre har vist de siste årene har gitt Afghanistan nærmere 200 nyutdannede jordmødre, og 100 nye helsesøstre. Med årets kampanje ønsker vi å utdanne enda flere. Verdens helseorganiasjon viser til tall som sier at 257 av 1000 barn dør før de fyller fem år i Afghanistan, og årlig dør fremdeles 4300 kvinner i forbindelse med graviditet. Denne videoen laget av The Guardian forklarer hvorfor kvinner i fattige land fortsatt dør i hopetall i forbindelse med fødsel - av årsaker vi lett kan gjøre noe med:
Den norske jordmorforening har samarbeidet med Afghanistankomiteen siden 2009, og i dag driver komiteen 8 skoler for jordmødre og helsesøstre i det krigsherjede landet. Siden 2002 har komiteen utdannet mer enn 13% av jordmødrene i Afghanistan. 


Hvorfor utdanne jordmødre?

I 1887 var Norge et fattig land, og dødeligheten for mor og barn var da på samme nivå som mange utviklingsland opplever i dag. I løpet av noen få tiår skjer det derimot en enorm utvikling i Norge: tallet på kvinner som dør i barsel halveres og antall spedbarn som dør reduseres med 40 prosent. Hør hvordan professor Jo Thori Lind ved Økonomisk Insitutt ved Universitetet i Oslo forklarer hvordan utdanningen av jordmødre fikk betydning for denne positive utviklingen:Les mer om dette på https://forskning.no/2017/12/noreg-var-pa-niva-med-mange-av-dei-fattigare-landa-i-verda-i-dag/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-oslo" target="_blank">forskning.no

En LITEN innsats fra hver og en av oss gir STOR gevinst for kvinner og barn i Afghanistan. Bidra ved å støtte aksjonen, snakke om saken med kollegaer og venner, og del gjerne denne siden på sosiale medier.

Samarbeidspartnere:

Den norske jordmorforening 

Afghanistankomitéen i Norge (NAC)

Innsamlede midler går uavkortet til prosjektet. Afghanistankomitéen i Norge håndterer innsamlede midler etter der behovene er størst.

 • Christin Wendt 
  • kr500 
  • 47 mos
 • Lisbeth Indrevik 
  • kr200 
  • 55 mos
 • Hilde Refstie 
  • kr400 
  • 55 mos
 • Anna Birgitta Frøjd  
  • kr500 
  • 55 mos
 • Anne-Lise Thoresen  
  • kr500 
  • 55 mos
See all

Organizer

Eline Skirnisdottir Vik 
Organizer
Oslo

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.