Main fundraiser photo

Hjelp oss å redde fotolabben Studio Technika!

Donation protected
(English below)

Studio Technika, som siden 80-tallet har vært det ypperste produksjonsstedet for fotografi i Norge, har nylig gjennomgått et generasjonsskifte. Vi som har overtatt driften; Annelen Røe, Marius Eriksen, Geir Moseid og Eskil Bast, har siden september 2023, jobbet iherdig for å holde produksjonen gående. Vi er godt i gang og har mange jobber, men vi opplever nå utfordringer med det tekniske utstyret som jobber på overtid.

Som nyetablert selskap fikk vi ikke lån fra banken, men var heldige å få et økonomisk bidrag fra fotosamler Harald Møller som var helt avgjørende for at vi våget å satse på videre drift. Likevel har vi støtt på mange utfordringer i overgangsprosessen som gjør det økonomisk krevende å holde hjulene i gang. For å opprettholde produksjonen og kvaliteten som Studio Technika er kjent for, har vi umiddelbart behov for å reparere vår flextight scanner, samt å kjøpe en ny storformat printer, da den som var i bruk ikke lenger virker.
Nå håper vi at det finnes noen flere fotografiske ildsjeler som vil hjelpe oss.

Vi ønsker så gjerne å redde denne legendariske institusjonen og vår fantastiske arbeidsplass. Vi er stolte og ydmyke over å ha så mange trofaste kunder som viser tillit til vår kompetanse, og som fortsetter å komme til oss selv om de kjente ansiktene nå har forsvunnet.

Flextight reparasjon 38.000 NOK, inkl. mva
Epson SureColor P20000 132.500 NOK, inkl. mva

Dersom du ønsker å vite mer om det unike tilbudet til Studio Technika så kan du besøke vår hjemmeside: https://studiotechnika.no/


Help us save the photo lab Studio Technika!

Studio Technika, has since the 80s been the top facility for photography in Norway and has recently undergone a generational shift. The new team; Annelen Røe, Marius Eriksen, Geir Moseid and Eskil Bast have since September 2023, worked hard to keep the production going. We are working full speed and have ongoing and upcoming jobs,
but are experiencing challenges with the technical equipment that is working on overtime.

As a newly established company, we did not get a loan from the bank, but were lucky to get a financial contribution from photo collector Harald Møller which was absolutely crucial for us to dare to invest. Nevertheless, we have encountered many challenges in the transition process that make it financially demanding to keep the wheels turning. In order to maintain the production and quality that Studio Technika is known for, we are in immediate need to repair our scanner and to buy a new large format printer, as the one we had recently stopped working.
Now we hope that there are a few more photographic enthusiasts who can help us.

We want to save this legendary institution and our wonderful workplace. We are proud and humbled to have so many loyal customers who show confidence in our expertise, and who continue to come to us even though the familiar faces have disappeared.

Flextight scanner repair 38.000 NOK, including VAT
Epson SureColor P20000 132.500 NOK, including VAT

If you want to know more about the unique offer of Studio Technika, you can visit our website: https://studiotechnika.no/Donate

Donations 

 • Siri Ekker Svendsen
  • kr500 
  • 3 d
 • Anonymous
  • kr1,500 
  • 6 d
 • Else Marie Hagen
  • kr1,000 
  • 7 d
 • Stein Rønning
  • kr2,500 
  • 7 d
 • Linda Bournane Engelberth
  • kr500 
  • 8 d
Donate

Organizer

Annelen Røe
Organizer
Oslo

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee