Main fundraiser photo

Help us educate kids in Kumasi Ghana

Donation protected
**Voor Nederlands; lees hieronder**

Hi, My name is Milou, and for more than six years, I've devoted my life to working in Kumasi, Ghana. In this time, I've achieved the successful establishment of a Women Empowerment Center, where young women are empowered with the skills to excel as seamstresses and designers. Additionally, we've launched a daycare and a co-working space for our graduates. These projects are completely self-sufficient and therefore a great success.

Tumi Ghana, guided by the motto 'The right education is the foundation for a better future,' has witnessed the undeniable impact of this principle in recent years. Our success at the Women Empowerment Center is a testament to the dire need for improved education in Ghana from the very beginning.

In Ghana, children often lack the opportunity to think independently; instead, they merely reproduce what their teachers impart. The education system is heavily results-oriented, leaving children without the vital skills of critical thinking, problem-solving, and creativity. Overcrowded classrooms, insufficient water and sanitation facilities, a shortage of well-trained teachers, and limited access to textbooks all contribute to the poor quality of education and student outcomes.

To compound these challenges, the Ghanaian government struggles to provide a safe environment where children can access quality education. Issues like corporal punishment and (sexual) harassment unfortunately persist in both public and private schools.

All these issues have compelled us to take the next step. Tumi is embarking on the journey to establish a primary school designed to offer children the chance to explore their interests, build knowledge, and acquire essential skills. Our goal is to provide a secure, supportive, and stimulating environment for young children to express themselves, learn, and thrive.

We are in need of your support. While we have garnered some donors, we have not yet reached our goal. We earnestly appeal to your generosity and assistance to help us further our mission of delivering quality education for a brighter future in Ghana.

If you'd like to learn more about this project, you can find comprehensive information on the Tumi Ghana website.

Thank you for taking the time to acquaint yourself with our story. If you're unable to make a donation, please consider sharing our mission with others!

** Voor Nederlands; lees hier**

Hallo, mijn naam is Milou en al meer dan zes jaar werk ik in Kumasi, Ghana. In deze tijd heb ik de succesvolle oprichting van een Women Empowerment Center gerealiseerd, waar jonge vrouwen de vaardigheden krijgen om uit te blinken als naaisters en ontwerpers. Daarnaast hebben we een kinderdagverblijf en een co-working atelier voor onze afgestudeerden opgezet. Deze projecten zijn volledig zelfvoorzienend en daardoor een groot succes.

Tumi Ghana, geleid door het motto 'Het juiste onderwijs is de basis voor een betere toekomst', is de afgelopen jaren getuige geweest van de onmiskenbare impact van dit principe. Ons succes bij het Women Empowerment Centre is een bewijs van de grote behoefte aan beter onderwijs in Ghana vanaf het allereerste begin.

In Ghana leren kinderen niet zelfstandig denken, maar reproduceren ze alleen wat hun leraren zeggen. Het onderwijssysteem is zeer resultaatgericht, waardoor kinderen opgroeien zonder de essentiële vaardigheden van kritisch denken, probleemoplossing en creativiteit. Overvolle klaslokalen, onvoldoende water- en sanitaire voorzieningen, een tekort aan goed opgeleide leraren en beperkte toegang tot schoolboeken dragen allemaal bij aan de slechte kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van studenten.

Alsof dat nog niet genoeg is, slaagt de Ghanese overheid er niet in een veilige omgeving te creëren waarin kinderen kwaliteitsonderwijs krijgen. Zowel op openbare als op particuliere scholen komen problemen als lijfstraffen en (seksuele) intimidatie helaas vaak voor.

Dit alles heeft ertoe geleid dat we nu de volgende stap willen zetten. De stichting opent een basisschool, ontworpen om kansen te creëren voor kinderen om interesses te verkennen, kennis te ontwikkelen en zinvolle vaardigheden op te doen. Ons doel is het creëren van een veilige, ondersteunende en stimulerende omgeving voor jonge kinderen om zichzelf te uiten, te leren en te groeien.

Om dit te realiseren is er geld nodig. We hebben al diverse donateurs, maar we zijn er nog niet. Daarom vragen we nu jouw hulp. Iedere donatie, groot of klein, helpt de kinderen in Kumasi naar een betere toekomst.

Als je meer wilt weten over dit project, kun je uitgebreide informatie vinden op de website van Tumi Ghana.

Bedankt dat je tijd hebt genomen om ons verhaal te lezen. En verkeer je niet in de positie om te doneren? Overweeg dan om onze missie met anderen te delen!
Donate

Donations 

 • Anouk Lucassen
  • €10 
  • 3 mos
 • Meike Lessau
  • €50 
  • 4 mos
 • Lies Strijkers
  • €100 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €100 
  • 5 mos
 • Rosie Naylor
  • €30 
  • 5 mos
Donate

Fundraising team (2)

Milou Lommelen
Organizer
Raised €290 from 8 donations
Geleen, NL
Rachelle Leukel
Team member
Raised €50 from 1 donation
This team raised €690 from 15 other donations.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.