Main fundraiser photo

Herdenkingsproject Hucbald 2024

Donation protected
Beste muziekliefhebbers,

Al meer dan tien jaar organiseert Studievereniging Hucbald op 4 mei een concert voor de Nationale Dodenherdenking. Ook in 2024 zullen we weer een prachtig stuk neerzetten ter ere van alle oorlogsslachtoffers. Deze editie zal de Messe de Requiem van Gabriël Fauré (1845-1924), uitgevoerd door een koor en orkest bestaande uit in totaal negentig tot honderd muzikanten, de hoofdrol spelen. Daarnaast hebben we dit jaar gebruik gemaakt van een compositiecall, waar we jonge componisten gevraagd hebben om een passend stuk te componeren ter aanvulling van het requiem. Hiermee geven we een persoonlijke draai aan het project en geven we jonge componisten een podium en kans om ervaring op te doen in de wereld van klassieke muziek, compositie en uitvoering. Vanuit deze compositiecall is een stuk uitgekozen van Davin Mosterd, genaamd La paix éternelle.

In februari 2024 start het project met de eerste repetitie. De koorcommissie van Studievereniging Hucbald is al een aantal maanden bezig met de organisatie om het project succesvol te laten verlopen. We hebben zelf alleen niet de financiële middelen om dit te realiseren. Daarom doen wij een beroep op subsidies, sponsoring en een vrijwillige bijdrage van bezoekers.

In ieder geval willen we iedereen die al gedoneerd heeft van harte bedanken! Eerder hebben wij bij een donatie van 15 euro een gereserveerde plek aangeboden, zodat u tijdens het concert vooraan kunt zitten. Helaas zat hier een limiet aan en zijn deze plekken ondertussen vergeven. Vanwege het afdrukken van het programmaboekje kunnen we vanaf nu (23 april) ook niet meer garanderen dat bij een donatie van meer dan 40 euro uw naam in het boekje komt te staan.

Wij hopen van harte dat u de kans en gelegenheid ziet om dit prachtige project te ondersteunen. Alle beetjes helpen hierbij: ook met een donatie van 10 euro kunt u al een groot verschil maken. Alvast bedankt!

namens de koorcommissie van Studievereniging Hucbald,
Eva Kalsbeek, voorzitter

Organizer

Marjolein Scheltens
Organizer
Utrecht

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee