Help the Danish Seamen's Church

English below

Den Danske Sømandskirke i Rotterdam blev grundlagt i 1954. Som formål havde den at være de danske søfolks tilflugtssted, når de kom med skibene til byen. Her kunne de komme ind og møde præsten, få en kop kaffe og en snak på dansk om de store og små ting i livet. Den dag i dag er det stadig kirkens fineste opgave at tilbyde service og samtale til alle danske skibe, som kommer i havn i Europas største havn. Men som tiderne har skiftet og skibenes besøg i havnen bliver kortene, er det ikke længere søfolkene, der besøger os her i kirken, men os der tager på besøg hos dem. På den måde får de travle søfolk stadig muligheden for at lette hjertet hos en uddannet samtalepartner i form af vores sømandspræst, låne diverse bøger af kirken eller bruge vores mobile internet, men vi får også et unikt indblik i en travl hverdag i et omskifteligt miljø på både de lidt mindre men også nogle af verdens største skibe. Derved kan vi langt nemmere tale med og forstå en søfarer, der kommer til enten præsten, Kristine, eller assistenten, Josefine, for at lette sit hjerte. For os som besøgende er der ekstremt meget glæde og begejstring både i at opleve en snert af hverdagen på skibene, men også at tage derfra med følelsen af at have været det lille pusterum en dansk eller udenlandsk søfarer har haft brug for.

Kirken har derudover også andre funktioner både som kristent samlingspunkt med gudstjenester, konfirmationer og dåb og som forsamlingshus med bl.a. fredagscaféer, fastelavn for de yngste og aftener for unge danskere i Holland. Dette giver danskere og andre danskinteresserede en helt unik mulighed for at samles om den danske kultur og det danske sprog, og det bliver derved både en måde at få en smag af Danmark på, når man som udenlandsdansker føler sig langt væk hjemmefra, men også en måde hvorpå vi i Holland kan vise den danske kultur frem og lade hollænderne smage lidt af Danmark.

Allerstørst for kirken er det, når der årligt afholdes det store julemarked, hvor både hollændere og danskere bosiddende i hele Holland mødes for at købe julevarer, spise æbleskiver og drikke gløgg og danse om juletræ. Ikke kun har dette været årets to hyggeligste weekender gennem mange år, men med de mange besøgende og de mange frivilliges store hjælp har det været med til at finansiere netop de mange skibsbesøg og kirken generelt som kulturelt samlingspunkt. 

Udfordringen er nu for os, at vi, såvel som så mange andre, er ramt af en pandemi, som desværre har sat en stopper for en afholdelse af vores sædvanlige julemarked. Det betyder derfor, at vi risikerer at gå en tid i møde, hvor vi ikke kan besøge danske skibe i samme omfang eller holde kirken åben på samme måde, som vi har gjort i 66 år. 

Vi håber de næste mange år endnu at kunne give udenlandsdanskere eller danskinteresserede i Holland et sted at mødes om den danske kultur og deres danske traditioner, og vi rækker derfor nu ud til enhver, som ser meningen med os som sømandskirke og ønsker at hjælpe dette skønne sted med at komme gennem krisen

Ethvert bidrag - stort som småt - tages imod med kyshånd. Hver en krone har i øjeblikket og de næste mange år betydning for os og kirkens besøgende, og ikke én donation vil gå ubemærket hen.


På forhånd en kæmpe tak

Den Danske Sømandskirke Rotterdam
The Danish Seamen´s Church in Rotterdam was founded in 1954. Its purpose was to be a safe spot for the danish seafarers when they came with the ships to Rotterdam. It was an opportunity to meet with a danish priest, get a cup of coffee, and talk in danish about the ups and downs in life. Today it is still its main purpose to provide service and conversation to the seafarers who come to Europes biggest harbor. But as the times have changed so has our way of meeting the seafarer. Because of their busy schedules they often have no time to visit us in the church and therefore we go on visits on the ships instead. In that way, we still give them the opportunity to have a conversation with our priest, a trained interlocutor, borrow books or use our wifi, but we also get a unique insight in a busy every day in a changeable environment on both the small and some of the worlds largest ships. This only makes it easier for the assistant, Josefine, and the priest, Kristine, to understand life as a crew member on these ships and talk to and connect with the seafarers. There are so much joy and excitement in it for us leaving a ship with the feeling of having been someone’s small respite.

Furthermore, we must not forget how the church also functions as a Christian gathering for Sunday services, confirmations, and baptisms, but also as a meetinghouse and focal point for Danish traditions and culture. This gives Danes and people in general in the Netherlands a unique opportunity to gather around the danish culture and the danish language. Danes living in the Netherlands can thereby get a taste of Denmark if they feel far away from home and the Dutch people can also get a taste of the danish ways.

The biggest event in the church is the yearly Christmas market where both the dutch and Danes get together to buy their Christmas groceries, eat traditional, danish Christmas food, and dance around the tree. This has not only been the two coziest and happiest weekends through many years but with the many visitors and the big help from the many volunteers it has been funding our many visits to the ships and the church as a cultural focal point in general. 

The challenge is now that we, like so many others, have been hit by the pandemic and this, unfortunately, means that we cannot throw our usual Christmas market. It means that we risk not being able to visit nearly as many ships or keep the church open as we have in the last 66 years.

We of course hope to be able to give Danes in the Netherlands and everyone interested in the danish culture a place to meet to gather around this culture and the danish traditions and that is why we now reach out to everyone who sees the meaning in the church and wants to help this lovely place through this crises.

Every contribution will be noticed and matter to us.

Thank you!

The Danish Seamen´s church.

52261700_1604157881709182_r.jpeghttps://www.kirken.nl/

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • €20 
  • 1 d
 • Jennifer Oude Lutkehuis 
  • €10 
  • 1 d
 • Mormor og Bessi Knudsen 
  • €30 
  • 2 d
 • Lars Ratzer 
  • €50 
  • 9 d
 • Anonymous 
  • €100 
  • 9 d
See all

Organizer

Den Danske Sømandskirke Rotterdam 
Organizer

 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more