Help Studio Verbaan na Keilewerf brand

Help Studio Verbaan na Keilewerf brand

(EN bellow)

Op woensdag 28 juni heeft een grote brand de Keilewerf volledig verwoest. Helaas zijn wij, samen met 40 andere ondernemers, onze werkplek en creatieve basis kwijtgeraakt. Bovendien zijn al onze meubels, objecten, materialen, machines en gereedschap in rook opgegaan. We hebben jullie hulp hard nodig om een nieuwe start te kunnen maken!

De Keilewerf was voor ons dé plek waar we onze creativiteit en ideeën konden omzetten in experimenten, opdrachten en uiteindelijk een echte onderneming. Ongeveer 7 jaar geleden kwam Jordi binnenwandelen bij de Keilewerf en zette hij zijn eerste stappen in de houtbewerking en het meubel maken. Samen met zijn vriendin en ontwerper Solange groeide dit in 2019 uit tot Studio Verbaan, een studio die de combinatie tussen meubels en kunst verkent. Onlangs hebben ze hun eigen collectie gelanceerd bij Table Du Sud, en er zou binnenkort een nieuwe eigen collectie uitkomen.

Op dit moment kunnen we alle steun goed gebruiken, hoe klein ook. Vanwege de onzekerheid over de toekomst van het gebied en de Keilewerf was verzekering helaas niet mogelijk. We moeten helemaal opnieuw beginnen, van het opzetten van een nieuwe werkplek tot het verkrijgen van materialen, machines en gereedschap. Daarom vragen we jullie hulp om Studio Verbaan weer te kunnen opstarten.

 • Doel 1: €5.000 - voor aanschaf tools
 • Doel 2: €10.000 - voor benodigheden werkplaats
 • Doel 3: €15.000 - voor materialen inkoop voor nieuwe werk

Alle steun is welkom!

Jordi en Solange
Studio Verbaan
----
Help Studio Verbaan after Keilewerf fire


On Wednesday, June 28th, a massive fire completely destroyed the Keilewerf. Unfortunately, along with 40 other entrepreneurs, we have lost our workplace and creative hub. Furthermore, all of our furniture, objects, materials, machinery, and tools have gone up in smoke. We are in desperate need of your help to make a fresh start!

The Keilewerf was the place where we could transform our creativity and ideas into experiments, projects, and ultimately a real business. Approximately 7 years ago, Jordi walked into the Keilewerf and took his first steps in woodworking and furniture making. Together with his girlfriend and designer Solange, this evolved into Studio Verbaan in 2019—a studio that explores the combination of furniture and art. They recently launched their own collection at Table Du Sud, and a new collection was scheduled to be released soon.

At this moment, any support, no matter how small, would be greatly appreciated. Due to the uncertainty surrounding the future of the area and the Keilewerf, insurance was unfortunately not possible. We have to start from scratch, from setting up a new workspace to acquiring materials, machinery, and tools. That's why we are asking for your help to restart Studio Verbaan.

 • Goal 1: €5,000 - for the purchase of tools
 • Goal 2: € 10,000 - for workshop supplies
 • Goal 3: € 15,000 - for material procurement for new work

Any support is welcome!

Jordi and Solange, Studio Verbaan

Donations (182)

See top
 • Lies Joosten
  • €10 
  • 9 d
 • Victor Hagemann
  • €10 
  • 21 d
 • Simone Pouw
  • €50 
  • 27 d
 • iCOON Helma Vlemmings
  • €100 
  • 1 mo
 • Jo-Ann Falconj
  • €15 
  • 2 mos
See all

Organizer

Studio Verbaan
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.