Main fundraiser photo

Help St Sava Cathedral Recover From a Tragic Fire

Tax deductible
Help Saint Sava Cathedral and its community recover from a tragic fire - Parish House Fundraising Drive

We appeal to the hearts of all of you who wish to help Saint Sava Cathedral and its community in New York recover from a tragic fire that severely damaged the church in 2016.

Currently, the Saint Sava Church-School congregation is attempting to reestablish its only place of worship and gathering. As many of you know, last year we managed to return to our cathedral for church services after almost seven years. Over the course of the past year, we have made incremental improvements to the cathedral, including electric and lighting installations and electric heaters. We are currently working to install protection on the church windows to prevent deterioration and allow us to remove the scaffolding.


In order to be able to continue with the church restoration, we are embarking on a project to restore use to the Parish House, including establishing heat, water, and interior improvements to make it usable and accessible for religious services, church school, cultural programs, and community gatherings.

To cover the cost of the work needed to establish basic conditions in our Parish House, we are looking to raise $150,000 in donations for this project. Any help that you can offer the Saint Sava Cathedral and Church-School congregation to recover and return our historic landmark to its position as the center of the Serbian community in New York will be greatly appreciated. All donations between now and Easter will be earmarked for the Parish House and all donors will be acknowledged on our website. Thank you for your support! Expressing our heartfelt gratitude, we pray to God to reward you for the love and support that you offer to our wounded church and its community.Помозите да се храм Светог Саве и његова заједница опораве од трагичног пожара -Прикупљање средстава за обнову Парохијског домa

Апелујемо на срца свих вас који желите да помогнете да се Саборни храм и његова заједница у Њујорку опораве од последица трагичног пожара, који је тешко оштетио храм 2016. године.

Црквено-школска општина Светог Саве тренутно покушава да обнови своје једино место богослужења и окупљања. Као што многи већ знате, прошле године, после скоро седам година, успели смо да се вратимо у храм и да поново успоставимо богослужења. Током прошле године смо постепено успели да унапредимо стање у храму, укључујући инсталацију електричних грејалица и струје. Тренутни радови се односе на заштити црквених прозора од потенцијалног одроњавања како би се омогућило уклањање скела.

Да би могли да наставимо са радовима на обнови храма, покушавамо да уредимо парохијски дом. То подразумева увођење грејања, воде и извођења унутрашњих радова, да би се обезбедили најосновнији услови и приступ дому за богослужења, црквену школу, културне програме и окупљање заједнице.


Да бисмо покрили трошкове радова, неопходних да се ови основни услови у парохијском дому обезбеде, потребно је да прикупимо 150.000 долара. Било коју врсту помоћи можете да пружите Саборном храму Светог Саве и његовој црквено-школској општини да се опорави, и да се овај споменик културе врати у првобитно стање као центар српске заједнице у Њујорку, бићемо вам изузетно благодарни. Сви дарови од сада до Ускрса биће назначени за парохијски дом а имена приложника ће бити објављена на нашој интернет страници. Изражавајући нашу срдачну благодарност, молимо се Богу да вас награди за вашу љубав и подршку коју пружате нашем рањеном храму и његовој заједници.
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • $20 
  • 10 d
 • Aleksandra Žižić
  • $50 
  • 10 d
 • Radivoje Rajkovic
  • $200 
  • 10 d
 • Jasmina Petricic
  • $100 
  • 10 d
 • Anonymous
  • $500 
  • 1 mo
Donate

Organizer

Serbian Orthodox Church & School Community of St Sava Cathedral
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee