Help Shaolin-Ryu door te starten

De Haagse sportclub Shaolin-Ryu dreigt te verdwijnen. De club van Satisch Jhamai, een bekendheid in de vechtsport, is ontzettend belangrijk voor de mensen in de buurt van de Beeklaan en de Weimarstraat. Maar de club gaat kopje onder als er geen hulp komt, er is snel een nieuwe locatie nodig. 

Shaolin-Ryu komt vanaf 21 november 2021 met al haar leden op straat te staan en de club hoopt dat de gemeente Den Haag Shaolin-Ryu kan helpen aan een noodlocatie, maar de Gemeente Den Haag heeft tot heden nog geen gehoor gegeven en de tijd dringt om actie te ondernemen.

De club waar jong en oud aan fitness en/of vechtsport doet, moet het gebouw uit vanwege een juridische procedure over wie recht heeft op de erfenis van het pand. Satisch Jhamai ervaart het als onrecht dat hij nu het pand moet verlaten, het pand waar hij zoveel heeft opgebouwd en zoveel voor de buurt heeft betekend. Hij gaat in hoger beroep, maar die procedure kan jaren duren. In de tussentijd moet hij het pand sowieso verlaten en zoekt hij dringend een nieuw onderkomen voor zichzelf, hij woont in met zijn familie boven het pand, en voor zijn leden die willen fitnessen en hun conditie op peil willen houden met verschillende vechtsporten.

Jhamai had al een financiële klap van de coronaperiode gehad, zoals alle clubs moest hij de deuren dichtdoen, maar nu moet hij ook nog circa 20.000 euro aan de tegenpartij betalen omdat hij jarenlang gebruik maakte van het pand. Satisch is altijd positief ingesteld en iedereen kan op hem bouwen, maar hij weet even niet meer waar hij het moet zoeken. 

Om weer opnieuw te kunnen beginnen kan hij dus hulp gebruiken. Sympathisanten van hem stelden daarom voor een crowdfunding te starten.  Shaolin-Ryu bestaat al sinds 1963 en is zelfs de eerste Free Fight Academy van Europa. Jhamai is een voormalig professioneel MMA’er en geniet ook bekendheid in het Haagse omdat hij de vechtsportwedstrijden voor en tussen verschillende clubs organiseert onder de naam Fight Club Den Haag.

De buurt Beeklaan/Weimarstraat is de laatste jaren veel in het lokale nieuws geweest. Het zou fantastisch zijn als deze positieve kracht in de buurt behouden kan blijven, vinden leden van de club maar ook veel buurtgenoten. 

Organizer

Satisch Jhamai
Organizer
The Hague

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.