Help schoolkinderen in de Tana Delta (Kenia)!

Willem en Mee Hyae Westerink zijn al dertig jaar werkzaam als zendelingen in Kenia en bieden in Minjilla basisonderwijs aan voor alle kinderen in de omgeving. Minjilla ligt in de Tana Delta, een arm gebied langs de grens van Somalië. Op de school van Willem en Mee Hyae leren kinderen Engels, lezen, schrijven, rekenen en krijgen ze ook Bijbelonderwijs. Op dit moment krijgen 125 leerlingen, met toestemming van hun ouders, les op deze christelijke school, ondanks het groeiende islamitische radicalisme in de omgeving van Miljilla en de Tana Delta.
Maar kwalitatief, betaalbaar onderwijs is dan ook een zeldzaam goed in dit deel van Kenia…
 
Het probleem
Grotere kinderen komen vaak lopend naar school (soms meer dan 10 kilometer). De jongere leerlingen zijn afhankelijk van brommers of Tuc Tuc’s. Dit gebeurt vaak op een onveilige manier (zoals u ziet op de foto’s) en daarnaast is het onbetrouwbaar: soms komen de Tuc Tuc’s, ondanks het feit dat ze betaald worden door Willem, niet opdagen en missen de kinderen een dag school.
 
De oplossing
Een schoolbus. Een vaste medewerker van Willem en Mee Hyae rijdt een dagelijkse route in de schoolbus. De schoolbus is voorspelbaar en dus betrouwbaar. Elke dag komt hij aan op dezelfde plek, op dezelfde tijd en dat geeft zekerheid en vertrouwen voor zowel de leerlingen als hun ouders. De schoolbus kan verder ook voor andere doeleinden ingezet worden, hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de bus.
 
Kosten?
Ongeveer €49.000,-.
Dankzij giften uit Zuid-Korea en Nederland is al ongeveer €24.000,- opgehaald voor de bus. Dat betekent dat we nog €25.000 tekort komen.
Daarom vragen we u om hulp. Gunt u de kinderen in Kenia veilig en betrouwbaar vervoer? Wilt u helpen om christelijk onderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen in de omgeving van Willem en Mee Hyae’s school? Uw bijdrage kan het verschil maken!
 
Onze stichting
Stichting “De Akker is de Wereld” ondersteunt sinds haar oprichting Willem en Mee Hyae in hun levensonderhoud. Waar mogelijk ondersteunen we ook projecten, waaronder het centrum  wat Willem en Mee Hyae in de Tana Delta hebben opgezet. Dit project bestaat o.a. uit een school  en een medische post. De medische post wordt grotendeels gefinancierd door specifieke giften aan en acties vanuit onze stichting. Daarnaast ondersteunen we regelmatig andere projecten.
U kunt uw giften ook direct aan ons overmaken. Zie daarvoor onze website. Giften direct aan onze stichting overgemaakt (graag ovv schoolbus) zijn aftrekbaar voor de belastingen (zie ook onze ANBI gegevens).

Organizer

Benny Bosman
Organizer
Elburg

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.