Main fundraiser photo

help ons ook de binnenkant weer netjes te krijgen!

Donation protected
Even voorstellen…


Wij zijn de Gereformeerde Kerk in Kamperveen, de kleinste zelfstandige gemeente van Nederland, en daar zijn we heel trots op.

Ons gebouw is sterk verouderd en daar moest noodzakelijk onderhoud aan plaats vinden. 

Het dak was het belangrijkst. Daarom zijn we daar ook mee begonnen, de renovatie van het dak is bijna klaar.
We zijn heel blij en dankbaar dat we door subsidies en eigen gespaarde middelen dit hebben kunnen realiseren, want wat is het mooi geworden!


Zoals het met verbouwingen gaat, vallen er soms ook dingen tegen. 
Er zijn dingen gesneuveld die hergebruikt hadden moeten worden en er zijn zaken naar voren gekomen die nu aangepakt moeten worden voordat we weer open kunnen. 

Uiteraard hebben we hier rekening mee gehouden, maar het zijn meer dingen dan verwacht en daarom is een extra budget nu noodzakelijk geworden om ook de binnenkant weer netjes te kunnen maken.

Dat is de reden dat we deze crowdfunding willen starten. 

We zouden het fantastisch vinden als u ons hierbij zou willen helpen.

Organizer

Henk Palland
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee