HELP ONS BESCHERMENDE HEKWERK GAAT STUK !

Hallo,mijn naam is Marion ,ben al 15 jaar werkzaam bij de Donkey Sanctuary Bonaire!
In 1993 hebben de Nederlandse Marina Melis en haar echtgenoot Ed Koopman op Bonaire een ezelopvang opgericht voor zieke, gewonde en verweesde ezels: Donkey Sanctuary Bonaire.
Wat doen wij?
Donkey Sanctuary Bonaire zet zich in om alle ezels van Bonaire een beschermd leven te bieden. Tevens wordt voorlichting gegeven over de leefwereld van ezels aan de eilandbewoners, op scholen en aan toeristen. In Donkey Sanctuary Bonaire wonen op dit moment meer dan 700 ezels. Zij worden er voorzien van voedsel, drinkwater en medische verzorging en hebben er veel ruimte en vrijheid.
 
 
Nu gaat ons hekwerk om de Sanctuary stuk.Dit is geplastificeerd gaaswerk van B&G wat nu na 11 jaar al overal stuk gaat .Het plastic gaat kapot door de zon,waaronder dan het metaal begint te roesten en breken door het salpeterzuur in de lucht.Dus we hebben dringend nieuw hekwerk nodig om onze ezels binnen te houden en andere dieren zoals honden en geiten buiten.Ezels zijn territoriaal en dulden geen indringers op hun terrein, dus om problemen te voorkomen moet dit zsm gerealiseerd worden
Nu hebben de militairen toegezegd dat ze ons willen helpen met plaatsen als ze de volgende keer op Bonaire zijn (December) maar dan moet wel al een groot deel van het hekwerk aanwezig zijn.
Omdat we nu goede ervaring hebben opgedaan met de plaatsing van LESTA hekwerk om de zorgweide, de senioren wei en voederplaats willen we dit graag in ons hele park aan de binnenkant van het bestaande hek gaan plaatsen, dus het is tevens een extra sterke buffer.
Dit is degelijk, stevig, gegalvaniseerd hekwerk 6x8x6 mm en gaat zeker 20 jaar mee. We hebben 4500 meter nodig en dit kost totaal Euro 141.345 exclusief vervoer. Wij hebben inmiddels al 500 meter bij elkaar en dit is onderweg naar Bonaire.
Nu hebben we een leuke actie bedacht. We zoeken mensen die 10 meter of meer willen sponseren kosten E400.- of $480.- per 10 meter dit is inclusief de bevestigings materialen .Bedrijven kunnen ons ook helpen en wij kunnen een ANBI brief uitschrijven zodat de donatie aftrekbaar wordt van de Belasting.
Ook de mensen die ons dmv een kleinere bijdrage willen helpen, worden erg gewaardeerd en die worden op onze website en FB site vermeld!(Mits men dat wil)
Voor eventuele verdere of andere informatie kunt U ons een bericht sturen via Messenger op FB of het emailadres op onze website www.donkeysanctuary.org /FB Donkey Sanctuary Bonaire

Dear people 

Our fencing around the Sanctuary is broken. This is plastic-coated wire mesh from B&G which is now breaking down everywhere after 11 years. The plastic is broken by the sun, under which the metal starts to rust and break due to the nitric acid in the air. So we urgently need new fencing to keep our donkeys in and other animals such as dogs and goats out. Donkeys are territorial and do not tolerate intruders on their property, so to prevent problems this must be realized asap

Now the military has promised to help us with places when they are next on Bonaire (December), but then a large part of the fencing must already be in place.

Because we have now gained good experience with the placement of LESTA fencing around the care meadow, the senior meadow and feeding place, we would like to place this on the inside of the existing fence throughout our park, so it is also an extra strong buffer.

This is solid, sturdy, galvanized fencing 6x8x6 mm and will last at least 20 years. We need 4500 meters and this costs a total of Euro 141,345 excluding transport. We already have 500 meters together and this is on the way to Bonaire.

Now we have come up with a nice promotion. We are looking for people who want to sponsor 10 meters or more costs E400.- or $480.- per 10 meters, this includes the mounting materials . Companies can also help us and we can write an ANBI letter so that the donation is tax deductible.

The people who want to help us with a smaller contribution are also very much appreciated and they are mentioned on our website and Fb site!

For any further or other information please email us at [email redacted]

www.donkeysanctuary.org /FB Donkey Sanctuary Bonaire
 
 

Organizer

Marion Jeursen
Organizer
Rotterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.