Main fundraiser photo

Help my girlfriend treat her brain injury

Donation protected
English version below.
________________________________________________________

Fijn dat u deze pagina bezoekt, hier kunt u het verhaal lezen van mijn vriendin.

Van een sterke, gezonde jonge meid, die haar toekomst helemaal uitgestippeld had, werd ze een schim van wie ze was. Mijn vriendin was een getalenteerde danseres, ging naar de Nationale Ballet Academie in Amsterdam, had veel vrienden, was hardwerkend, energiek en in het algemeen gelukkige meid. Op een dag veranderde dit.

In 2006 is mijn vriendin aangereden door een auto toen ze onderweg naar huis was uit school. De chauffeur was aan het telefoneren met zijn vrouw. Hij werd zo boos dat hij zijn gaspedaal helemaal indrukte, en mijn vriendin aanreed. Met haar hoofd heeft ze de hele voorruit van de auto verbijzeld.
Sinds dit moment heeft ze beschadigingen in haar hersenen die er voor zorgen dat ze niet normaal kan functioneren in het dagelijks leven. Een aantal van de dingen waar ze problemen mee heeft zijn:
1) Chronische nek- en rugpijn ( Haar lichaam voelt alsof het in brand staat)
2) Constant erge hoofdpijn en migraines
3) Extreme overgevoeligheid voor licht en geluid
4) Duizeligheid, geheugenpoblemen en problemen met balans

Dit zijn maar een paar symptomen van een lange lijst die er voor zorgen dat ze niet kan functioneren. Ze kan niet werken, zelfs 2 uur per week vrijwilligerswerk per week is te veel. Ze heeft zoveel verloren: haar vrienden, haar blijheid en misschien wel het belangrijkst: haar dromen voor de toekomst. Ze bleef poberen om wat van haar leven te maken, zonder de gezondheid die ze ooit had. Al die jaren waarin ze PTSS (Post-Traumatische stress stoornis) heeft overwonnen en heeft proberen te leven met de symptomen. 
En nu, 13 jaar later: is er hoop. Hoop op een toekomst, Hoop voor een beter leven, Hoop om terug te geven aan iedereen die haar door deze loodzware periode heeft geholpen


Post-Concussion Syndrome
Wij hebben een kliniek gevonden in de Verenigde Staten, die haar symptomen, die komen van Post-Concussion Syndrome, kan behandelen. De artsen in deze kliniek gaan haar helpen haar hersenen opnieuw bedraden. 
Ze maken een functionele MRI, kijken daarop welke delen van haar hersenen minder actief zijn, en geven therapien om haar te leren deze delen te activeren.

Als je hier meer over wil weten kun je naar de site van de kliniek gaan: https://www.cognitivefxusa.com/ 


UW Hulp
Om deze droom mogelijk te maken hebben we UW hulp nodig. De kosten zijn ongelooflijk hoog voor iemand die nog nooit de kans heeft gehad om te werken. Ze wil zo graag zelf geld verdienen en teruggeven aan de mensen!
Ze waardeert elke cent die mensen doneren, en delen van haar verhaal betekent zo veel voor haar!

Laten we haar laten zien dat er goede mensen bestaan, die haar willen helpen om haar gezondheid (en daarmee haar leven) terug te krijgen!

Alstublieft doneer, al is het maar een euro. Elke cent gaat naar de toekomst van mijn vriendin


Bekijk ook mijn schilderijen! Alles wat ik verdien met de verkoop gaat ook naar dit doel!
https://www.instagram.com/deniselicious_/ 

_________________________________________________________________

Hello everyone.

From a stong, healthy young girl, who had her future all planned out, she became just a shell of what she used to be. My girlfriend was a talented dancer, went to the Nation Ballet Academy of Amsterdam, had a lot of friends, was a very  hardworking, energetic and happy person. One day this all changed.

In 2006 my girlfriend was hit by a car when she was on her way home from school. The driver was talking to his wife on the phone and got angry and purposely hit my girlfriend while she was crossing the street with her bike. 
She smashed the front window with her head! 
Ever since she  has permanent damage in her brain which causes her to not function in daily life. Some of the things she is struggling with on a daily basis are: 
1) constant neck and back pain (her body feels like its on fire)
2) constant headaches and migraines
3) extreme sensitivity to noise and light
4) dizziness, memory and balance problems

Those symptoms are just some of the long list but they cause her to not be able to function in a daily life. She cannot work, not even two hours of voluntary work per week. She lost so much: her friends, her happiness and most important: Her dreams for the future. She tried and tried to move on and make a life, without the health she used to have. All these years: battling all these symptoms, conquering PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), and trying to learn to live with it.  And now, 13 years later: There is hope. Hope for a future, Hope for a better life, Hope to give back to community and all the people that pulled her through these hard times.


Post- Concussion Syndrome
We came across a clinic in the USA that treats exactly her symptoms, that come from a Post-Concussion Syndrome. The people from this clinic will teach her to rewire her brain.
They will make a functional MRI, and they will see what parts of her brain are not functioning well, and they will teach her to activate these parts.

If you want more information about the treatment you can visit their site: https://www.cognitivefxusa.com/ )


YOUR Help
To be able to go there we need YOUR help. The costs are incredibly high for someone that never got the chance to work even one day in their life. She would love to earn money and give back to the community! 
She appreciates every cent that people donate, and every share means the world.

Let's show her that there are great people out there, that want to help her get her health ( and with that life) back!

Please donate, even if its just one Dollar. Every little bit goes into my girlfriends future. Also check out my art. Every little sale I make goes to this project. 
https://www.instagram.com/deniselicious_/ Donate

Donations 

 • Tony Gilmour
  • €5 
  • 4 yrs
Donate

Organizer

Denise Weninger
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee