help me to help others with my dream study

**ENGLISCH VERSION BELOW**Hallo mijn naam is Robin Plugge en ik ben 22 jaar. Ik wil graag geld inzamelen voor mijn opleiding bij Howie the Harp als ervaringsdekundige. ik ben al aangenomen bij de school en mijn eerste les zal 28/8 beginnen. de kosten voor de opleiding is 5500 euro en de overige les materiaal kosten zijn 1000 euro. en moeten uiterlijk 1 mei betaald zijn.  Helaas kan ik de opleidingskosten niet alleen betalen omdat ik zelf sinds een half jaar geleden behandeld ben voor deze psychische ziekte van verslaving, depressie en ptss (posttraumatische-stressstoornis) en hier zelf nog schulden van over heb die ik hard aan het afbetalen ben. Zelf werk ik keihard bij een vaste baan om ook dit te kunnen bekostigen. Na 12 jaar lang met deze ziektes rond te lopen, heb ik mijn leven 360 graden om gegooigd en ben ik nu 8 maanden clean en verlost van deze verschrikkelijke ziektes. ik ben elke dag hard bezig met nieuwe doelen maken en te behalen. Waarom ik bij howie the harp een studie als ervaringsdeskundige wil volgen, is omdat ik mensen met deze ziekte's wilt helpen en omdat ik mijn ervaringen en gevoelens graag met anderen wil delen. Ik wil anderen helpen om ook een mooie ervaring in het herstel te geven. Om zich ook te kunnen hechten aan de meest mooiste eigenschappen en gevoelens van zichzelf en anderen. Om ook weer het vertrouwen terug te winnen in zichzelf en anderen. Om weer te kunnen voelen, om weer van zichzelf te kunnen houden en om zichzelf te respecteren om wie ze zijn en dat je er mag zijn. Om zich niet meer eenzaam te voelen en om elkaar de steun te geven die iedereen nodig heeft. Om zichzelf niet langer meer achter een masker te hoeven verbergen. Om een spiegel voor zichzelf en andere te kunnen houden. Te kunnen zeggen `dit is een spiegel van het mooie leven`. Een spiegel van gelijkheid, een spiegel van trots en zelfvertrouwen. Om ook dat warme gevoel te kunnen ervaren die ik ervaart hebt. Het warme gevoel van die ene hand op je schouder als je het even moeilijk hebt, het warme gevoel dat er niet naar je geluisterd, maar dat je gehoord wordt. Het warme gevoel van verbinding. Deze inspiratie en blijdschap zou ik graag naar andere door willen spelen, zodat ook zij dit kunnen ervaren. En om mijn eigen grenzen te verleggen. Om mijzelf te kunnen ontplooien in deze branche. Ik denk dat de studie bij howie the harp de beste is om dit mogelijk te maken. Om ook deze mooie gevoelens bij mezelf en andere mensen naar boven te kunnen halen zou dit mij onwijs trots en blij maken. Ik zie dit als een inspiratie en als een uitdaging. Met vriendelijke groet, Robin Plugge  www.howietheharp.nl ENGLISCH VERSION:  SORRY FOR THE BAD ENGLISCH! Hello my name is Robin Plugge and I'm 22 years old. I would like to raise money for my education at Howie the Harp as ervaringsdekundige. I have been adopted by the school and my first lesson will begin 28/08. The cost of training is 5500 euros and other lesson material costs are $ 1,000. and must be paid no later than May 1st. Unfortunately I can not only pay the cost of training because I've suffered treated for six months for this mental illness of addiction, depression and PTSD (posttraumatic stress disorder), and here myself still talking about debt that I am hard to pay off. I myself work hard for a permanent job to be able to afford it. After 12 years with these diseases can walk around,I have turn my life 360 ​​degrees and now i am 8 monhts clean and free from this terrible disease. I make every day new goals and working hard to achieve. Why should I study from experience will follow at Howie the Harp is because I want to help people with this disease, and because I like others to share my experiences and feelings. I want to help others also a nice experience to give recovery. In order to adhere to the most beautiful characteristics and feelings of self and others. To again win back confidence in themselves and others. To feel again, to hold back themselves and to respect themselves for who they are and that you may have. In order not to feel lonely and to give each other the support that everyone needs. To himself no longer having to hide behind a mask. In order to hold a mirror to themselves and to others. To say `this is a mirror of the beautiful life`. A mirror of equality, a mirror of pride and confidence. To be able to experience that warm feeling that I have experienced. The warmth of that hand on your shoulder if you have any difficulty, the warm feeling that will not listen to you, but that you heard. The warm feeling of connection. This inspiration and joy I'd love to others by wanting to play, so they too can experience this. And to push my own boundaries. To develop myself in this industry. I think the study Howie the Harp is best to make this possible. In order these beautiful feelings to myself and other people up to get this would make me ridiculously proud and happy. I see this as an inspiration and a challenge. Sincerely, Robin Plugge www.howietheh

Donations

 See top
 • Michelle van Koll 
  • €10 
  • 5 mos
 • Gabriela Cortez 
  • €5 
  • 11 mos
 • Anonymous 
  • €40 
  • 14 mos
 • Salóme Willemsen 
  • €25 
  • 14 mos
 • Lia Plugge 
  • €10 
  • 15 mos
See all

Organizer

Robin Plugge 
Organizer
Oostgaarde-Noord, NL
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more