Help me get my life back - open your hearts

Hello everyone
 
Actually, I don't know how to start, so the easiest way is: my name is Dariusz ZYGARLICKI, I'm 62 years old. I live in Listowel.
 
Many years of work at sea contributed to my illness. For many years it has been my health has declined and the lack of diagnosis has contributed to its deepening. Today, the only salvation for a normal life is immediate surgery on the cervical spine, and then on the lumbar spine. A consultation with a Cork neurosurgeon gives me a chance to improve my health, but only after surgery. Injured cervical vertebrae must be repaired first, as the pressure they put on the spinal cord can paralyze my entire body. Nobody needs to be made aware of the importance of the spine as an element of the human skeleton, but most often we find out about it when it begins to fail. When it comes to such severe damage treatment options other than surgery is unfortunately too late. For many years, the disease deprived me of energy and, most importantly, the possibility of taking up a job. I am staying on the disability allowance. I did not think there would come a time when I would have to hide my pride and put my friends to the test. My further life will depend on you. The funds raised would help cover the cost of surgery and rehabilitation. I have all the medical records about the condition of my spine.
I will be highly grateful to you for every donation.

 Nazywam się Dariusz ZYGARLICKI . Wieloletnia praca na morzu przyczyniła się do mojej choroby. Przez wiele lat drążyła mój organizm, a brak diagnozy przyczyniał się do jej pogłębienia. Dzisiaj jedynym ratunkiem na normalne życie jest natychmiastowa operacja kręgosłupa szyjnego, a w dalszej kolejności kręgosłupa lędźwiowego. Konsultacja z neurochirurgiem z Cork daje mi szansę na poprawę stanu zdrowia, ale tylko po przeprowadzeniu operacji. Uszkodzone kręgi szyjne muszą być naprawione w pierwszej kolejności, gdyż nacisk jaki powodują na rdzeń kręgowy może doprowadzić do paraliżu całego ciała. O tym jak ważnym elementem ludzkiego szkieletu jest kręgosłup nie trzeba nikogo uświadamiać, ale najczęściej się o tym przekonujemy w chwili, gdy zaczyna szwankować. Gdy dochodzi do tak poważnych uszkodzeń, jak w moim przypadku na inne opcje leczenia niż operacja, jest niestety już za późno. Choroba przez wiele lat pozbawiała mnie energii i co najistotniejsze – możliwości podjęcia pracy. Przebywam  na zasiłku dla niepełnosprawnych. Nie sądziłem, że kiedyś przyjdzie taki czas, że moją dumę trzeba będzie schować głęboko i wystawić na próbę swoich znajomych. To od Was będzie zależało moje dalsze życie. Zgromadzone fundusze pomogłyby  pokryć koszt operacji oraz rehabilitacji. Posiadam całą dokumentację medyczną dotyczącą stanu mojego kręgosłupa. Będę Wam niezmiernie wdzięczny za każdą darowiznę.
 
Dariusz Zygarlicki
 • Małgorzata Zygarlicka 
  • €40 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €15 
  • 1 mo
 • Maciej Warowny 
  • €100 
  • 1 mo
 • Roman Stepanov 
  • €10 
  • 1 mo
 • Iwona Michalak 
  • €20 
  • 1 mo
See all

Organizer

Darek Zet 
Organizer
Listowel, County Kerry