Help long covid patiënten, steun Post-COVID

POST-COVID Patiëntenrechten-organisatie

Tijdens de eerste COVID-golf in 2020, richtten Ann Li en Els Duflos de patiëntenvereniging Post-COVID op om de belangen van long Covid patiënten in België te verdedigen. Sedertdien werkten ze, samen met enkele andere vrijwilligers, aan:
• de uitbouw van een beleid op maat door overheden en ziekenfondsen,
• het verzamelen van wetenschappelijke informatie,
• het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek,
• bewustmaking van zorgverstrekkers, patiënten en het bredere publiek via de media,
• lotgenotencontacten voor patiënten en
• het verspreiden van info via sociale media, nieuwsbrieven en een eigen website
Post-COVID vraagt principieel geen lidgeld aan haar leden, omdat heel wat patiënten het financieel heel moeilijk hebben door inkomensverlies en hoog oplopende medisch kosten.

Daarom heeft Ann Li de voorbije jaren het geld voor de werking van Post-COVID volledig zelf bekostigd, in de hoop dat ze samen met de andere vrijwilligers subsidies en/of sponsoring zou kunnen vinden om de toekomstige werking te verzekeren. De lange zoektocht naar sponsors is echter vruchteloos gebleken. Daarom starten we deze GoFundMe.

We doen een warme oproep om dit initiatief te steunen om haar werking voor de komende jaren te verzekeren. Om deze werking zoals die de voorbije jaren liep correct te bekostigen, hebben we jaarlijks ongeveer 2.000 euro nodig. Daarom stellen we een doel van 10.000 euro. Als we meer ophalen, kunnen we de dienstverlening verder uitbouwen en bij onverhoopt succes misschien zelfs iemand in dienst nemen.

Elke gift, hoe klein ook, helpt ons verder. Kennen jullie mecenassen, bedrijven of projecten die ons mee kunnen ondersteunen, geef ons seintje!

Bij voorbaat dank voor jullie steun!
Tim Theuns,
Penningmeester Post-Covid

P.S. Bij voorkeur ontvangen we je steun via GoFundMe maar je kan ons ook rechtstreeks steunen op BE52 0019 2613 9609
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €50 
  • 11 mos
 • Anonymous
  • €20 
  • 11 mos
 • Jolien Beyens
  • €50 
  • 11 mos
 • Nieke Husson
  • €50 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €50 
  • 1 yr
Donate

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (2)

Tim Theuns
Organiser
Bonheiden
Christine Van Nuffel
Team member
Raised €770 from 9 donations
This team has raised €535 from 11 other donations.

Your easy, powerful and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help straight to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.