Help Linda haar MS te stoppen

Scroll down for English

Geen tijd te verliezen om vandaag te kunnen doen wat morgen misschien niet
meer gaat…

Hoi allemaal,

Ik ben Linda, 41 jaar en moeder van een prachtige dochter van 8 jaar oud.
Ik heb 3 jaar geleden mijn grote liefde Martijn ontmoet , met twee bonus dochters erbij!!

11 jaar geleden ben ik gediagnosticeerd met MS.
Op dat moment niet wetende wat MS inhield, besloot ik vooral positief te blijven.
Met als motto, het komt wel weer goed!
Dit had ik echter behoorlijk mis…

Nu jaren later en vele verschillende medische behandelingen verder, ben ik op het punt aangekomen dat er nog slechts 1 behandeling mogelijk is, namelijk de (aHSCT) -stamceltransplantatie om de MS te stoppen.
Sinds december 2022 wordt deze behandeling in Nederland voor een specifieke groep MS-patiënten vergoed.
Hoewel ik gediagnosticeerd ben met RRMS (relapsing- remitting multiple
sclerose), voldoe ik volgens mijn neuroloog niet aan de gestelde bijkomende eisen om deze behandeling in Nederland te ondergaan en vergoed te krijgen.

Het doel van de stamceltransplantatie is het afweersysteem te “resetten” zodat MS -ontstekingscellen niet langer de hersenen aanvallen.
De behandeling kan leiden tot stabilisatie van de ziekte, en mogelijk zelfs tot herstel van het functieverlies (Slapeloze nachten door zenuwpijn, vergeetachtig, gevoel van mist in mijn hoofd, sleepbeen, tintelingen, krachtverlies, black-outs en verslechterd zicht).

Ik kan deze behandeling (aHSCT -stamceltransplantatie) ondergaan op 28 augustus 2023 in Clinica Ruiz in Mexico.
Deze kliniek voert dezelfde behandeling uit, en de zorg en nazorg is hier erg goed.
Deze behandeling en bijkomende kosten bedragen €65.000.
Een bedrag, die door mij en mijn familie niet te betalen is.
Dit is dan ook de reden dat ik genoodzaakt ben een crowdfunding te starten.

Hoewel ik niet graag om hulp vraag, kan ik niet anders dit toch te doen.
Ik ben een tikkende tijdbom en hoewel je aan de buitenkant op het eerste gezicht niks aan mij ziet, heb ik geen tijd te verliezen.
Het is van belang zo snel mogelijk te worden behandeld, om te voorkomen dat de ziekte nog meer permanente schade aanricht en ik in een rolstoel beland of erger…

Wil jij mij steunen in mijn strijd?

“HET WORDT TIJD, IK WIL DE ZON WEER ZIEN SCHIJNEN!”

Voor iedereen die bereid is een donatie te doen, groot of klein, mijn dochter en ik zijn je voor altijd dankbaar.
Liefs van Linda

Wil je meer lezen en/of mijn reis volgen, kijk dan op https://www.facebook.com/profile.php?id=100090719297902


=================================================================


No time to waste to be able to do today … what might not be possible anymore tomorrow...

Hi everybody,

I am Linda, 41 years old and mother of a beautiful daughter of 8 years old. I met the love of my life Martijn 3 years ago, with two bonus daughters!!

11 years ago I was diagnosed with MS.
Not knowing what MS meant at the time, I decided to stay positive! With the motto, it will be fine. However, I was quite wrong about this...

Now many years later and after several different medical treatments, I have reached the point where there is only 1 treatment left, the (aHSCT) stem cell transplantation to stop the MS.
Since December 2022, this treatment is available in the Netherlands for a specific group of MS patients. Although I have been diagnosed with RRMS (relapsing- remitting multiplesclerosis), according to my neurologist, I do not meet the additional requirements to undergo this treatment in the Netherlands. My health insurance does not reimburse this.

The goal of the stem cell transplantation is to "reset" the immune system so that MS inflammatory cells no longer attack the brain.
The treatment can lead to stabilization of the disease, and possibly even to recovery from the loss of function (sleepless nights due to nerve pain, forgetfulness, feeling of fog in my head, drag leg, tingling, loss of strength, blackouts, and deteriorated vision).

I can undergo this treatment (aHSCT stem cell transplant) on August 28 2023, at Clinica Ruiz in Mexico. This clinic performs the same treatment, and the care and aftercare here is very good. This treatment and additional costs are €65,000. An amount that cannot be paid by me or my family.

This is the reason why I have no other choice than to start a crowdfunding. Although I don't like to ask for help, I can't help to do so anyway.
I'm a ticking time bomb and although you can't see it on the outside at first glance, I have no time to waste.
It is important to be treated as soon as possible, to prevent the disease from causing any more permanent damage and I might eventually end up in a wheelchair or worse...

Will you support me in my battle against MS?

"IT'S ABOUT TIME, I WANT TO SEE THE SUN SHINE AGAIN!"

For anyone willing to donate, my daughter and I are forever grateful.

Love from Linda

Donations (706)

See top
 • Anonymous
  • €25 
  • 20 hrs
 • Anonymous
  • €25 
  • 5 d
 • Jack Dekker
  • €20 
  • 6 d
 • Anonymous
  • €5 
  • 7 d
 • R Ridder
  • €50 
  • 7 d
See all

Organizer

Stichting Let Lin Live
Organizer
Appingedam

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.