Help Hrachya to go to University of Edinburgh

Հայերեն տեքստը ներքևում։

    Hi! I’m Hrachya Babujyan, a Yerevan State University alumnus. Even though my BA is in Physics, after my sophomore year when I took a six-month Machine Learning summer course, I realised that my passion lies with Data Science, therefore, I have decided to become an Artificial Intelligence specialist. To reach my goal and continue my journey in academia I have decided to pursue my further education and apply for the Master of Science in Artificial Intelligence program at the University of Edinburgh and I am hoping to find funding for my studies. As an aspiring data scientist, I believe having a profound academic background is crucial for becoming an established scientist, hence studying at the University of Edinburgh will provide me with the necessary resources to become one.
    I want to tell my journey in hopes of getting financial support to partially cover my tuition fees, which are the only thing standing between me and my goal. Even a small contribution will help me to come one step closer to getting an outstanding and desired education and will be greatly appreciated.


About my journey:
    My journey started when I got admitted to PhysMath high school, which had more hours and emphasis on Physics and Mathematics courses than any other high school in the country. There, I started participating in advanced scientific clubs and fell in love with the beauty of science and problem-solving.
    When one dives deep into certain subjects, there comes a desire to see the extent of your competitiveness with people you share similar interests with. During my high school years, I participated in Regional and National Olympiads in astronomy, physics, and mathematics and won 21 diplomas from them. Soon I got admitted to the National Team of Armenia and had the opportunities to participate in International Olympiads: “International Astronomy Olympiad ” in 2014, a silver medal from “International Zhautykov Olympiad” (physics) in 2016, a bronze medal from “International Physics Olympiad” in 2016. These olympiads broadened my interests in the aforementioned subjects. This is why I went to Yerevan State University to study at the faculty of Physics. During my undergraduate years, I gained a solid mathematical foundation, which helped me to win a Second Prize from “Mirror of Putnam Mathematical Competition“ in 2019․
    On June 7 I got an offer to the MSc which you can find attached here. It is currently a conditional offer that states the following three conditions:
    1) provide final degree certificate with a CGPA 13.0/20 or higher (I have graduated with 17.9 CGPA and my final degree certificate will be awarded on July 28),
    2) defending Graduation Thesis with a grade 13.0/20 or higher (defended Graduation Thesis with a grade 20/20) and
    3) paying 1500 GPB fee deposit (which I already did).

Why did I choose the University of Edinburgh?
    The University of Edinburgh was founded in 1582. Alumni of the university include some of the major figures of modern history such as  James Clerk Maxwell, Adam Ferguson, Charles Darwin, Alexander Bell and others. As of March 2019, Edinburgh's alumni, faculty members and researchers include 19 Nobel laureates, 3 Turing Award laureates, 1 Fields Medalist, 1 Abel Prize winner.
    The University of Edinburgh is one of the top 20 universities in the world and in one of the top five universities in the UK. Edinburgh receives approximately 60,000 applications every year, making it the second most popular university in the UK by volume of applications. This year the School of Informatics had a total of over 7500 applications to process and for only 300-350 places. School of Informatics was awarded a 5*A in the UK HEFCE 's RAE, the only computer science department in the UK to achieve this highest possible rating. The School is generally considered world-leading, particularly in areas such as artificial intelligence, natural language processing and machine translation, and theoretical computer science.
    Studying among the best professors and in the great academic atmosphere will give anyone the chance to be a part of successful scientific progress and research innovations. The University of Edinburgh promises to be a great place to study not only thanks to its expansive curricula and distinguished professors but also because it gives opportunities with world-class facilities for cutting-edge research. The fact that the university boasts a diverse community further affirms me that this is the right fit for me and it gives me a chance to learn about new cultures and make connections with people from all around the world.


Why and how you can help me
    I firmly believe that my field of study has a huge and unexplored potential for the development of Armenia not just scientifically, but also entrepreneurially. Data science and artificial intelligence are relatively new fields and there is a lack of professionals in Armenia. My main goal is to become a real expert in the field and to be a credible professor, for this I also plan to pursue a PhD degree after finishing the Masters, and this will make me better professional in academia. After pursuing my goal I want to come back and share my knowledge with motivated individuals and pay my duty to our country. I also plan to help Armenia develop an unmanned aerial vehicle (UAV) production combining my knowledge in Artificial Intelligence and Aircraft Engineering to control them as this is very important for protecting our country.
    Here is the breakdown of financial resources and possible scholarships in these charts
49822606_1595350811811312_r.jpeg    The decisions to the aforementioned scholarship programs will be announced in August. As I am a citizen of the Republic of Armenia, I do not meet the standards of any of the university scholarships. This brings the overall remaining amount to 12,650 British Pounds which is exactly 14,000 Euros. 

    All the above mentioned has been the basis for my wish to study at The University of Edinburgh to equip myself with knowledge and experience to become an excellent scientist. Education is more than knowledge - education is a lifestyle that is to guarantee a worthwhile life and a better world. Every single donation even with a small amount will be highly appreciated and will bring me one step forward to my goals and to make the world and Armenia a better place. Thank you for your support.

---------------------------------------------------------
    Ողջույն, ես Հրաչյա Բաբուջյան եմ՝ “Ֆիզմաթ” դպրոցի շրջանավարտ, վերջերս ավարտել եմ Երևանի Պետական Համալսրանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետը։ Չնայած նրան, որ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատն եմ ավարտել, այնուամենայնիվ երբ երկրորդ կուրսի ավարտին անցա մեքենայական ուսուցման ամառային դասընթացը, որոշեցի շարունակել իմ գիտնականի ուղին արհեստական բանականության ոլորտում, և ներկայումս ստացել եմ հրավեր Էդինբուրգի Համալսարանից՝ սովորելու Արհեստական Բանականություն մագիստրոսական ծրագրում։ Ես վստահ եմ, որ ակադեմիական հիմնարար գիտելիքներ ունենալը շատ կարևոր է գիտնական դառնալու համար և համոզված եմ, որ Էդինբուրգի համալասարնը հենց այն տեղն է, որտեղ կարող եմ ստանալ այդ հիմնանար  գիտելիքները։
    Ես ցանկանում եմ ցույց տալ ձեզ իմ անցած և սպասվող ճանապարհը` հույս ունենալով ստանալ ՁԵՐ աջակցությունը։ Այժմ ես կանգնած եմ ֆինանսական դժվարության առաջ, որը գտնվում է իմ և աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկում՝ Էդինբուրգի Համալսարանում սովորելու միջև: ՔՈ նույնիսկ փոքր ներդրումը կօգնի ինձ մեկ քայլ ավելի մոտ լինել իմ նպատակի իրականացմանը և ստանալ ուսում աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկում:

Ո՞վ եմ ես։ 
    2012-2016 թվականներին սովորել եմ Երևանի Պետական Համալսարանին առընթեր Ֆիզ֊Մաթ հատուկ դպրոցում։ Դպրոցական տարիների ընթացքում մասնակցել եմ մի շարք քաղաքային և հանրապետական օլիմպիադաների ֆիզիկա, մաթեմատիկա և աստղագիտություն առարկաներից։ Ցուցաբերած բարձր ցուցանիշների շնորհիվ (ավելի քան 20 դիպլոմ ) ընդգրկվել եմ Հայաստանի աստղագիտության և ֆիզիկայի միջազգային թիմերի կազմում և մասնակացել եմ Աստղագիտության միջազգային օլիմպիդային (IAO 2014 ), Միջազգային Ժաուտիկովյան Օլիմպիադային Ֆիզիկա առարկայից և արժանացել արծաթե  մեդալի (IZhO 2016) և Միջազգային Ֆիզիկայի Օլիմպիդային և արժանացել բրոնզե  մեդալի (IPhO 2016):
Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Երևանի Պետական Համալսրանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետի համանուն բաժին։ Համալսարանական տարիների ընացքում ցուցաբերել եմ բարձր առաջադիմություն, ինչպես նաև Միջազգային Մաթեմատիկական Պուտնամի Միրոր Մրցույթում արժանացել եմ պատվավոր երկրորդ մրցանակին (Second Prize from “Mirror of Putnam Mathematical Competition“ in 2019):
    2017-2019 թվականներին կրթությանը զուգահեռ աշխատել եմ Տեխնիկական Ստեղծագործության Հանրապետական Կենտրոն ՊՈԱԿ֊ում որպես ավիամոդելավորման ուսուցիչ, որտեղ ուսուցանում էի պատրաստել և շահագործել ինքնաթիռների մոդելներ, իսկ 2018-ից մինչ օրս աշխատում եմ ՀայԼրն ընկերությունում որպես Մեքենայակն Ուսուցման ինժիներ։
    Հունիսի 7֊ին ստացել եմ մագիստրատորայում սովորելու հրավեր որը կարող եք տեսնել այստեղ ։ Այս պահին այն դեռ պայմանական է ոտեղ նշված են հետեվյալ երեք պայմաները․
    1. Ներկայացնել բակալավրի դիպլոմ վերջնական միջին որակական գնահատակոնվ (ՄՈԳ) 13.0/20 կամ բարձր (Ես ավարտել եմ ԵՊՀ 17.9/20 ՄՈԳ-ով, սակայն դիպոլմս կստանամ միայն Հուլիսի 28֊ին)
    2. Պաշտպանել ավարտական թեզը 13.0/20 կամ բարձր գնահատականով (ես պաշտպանել եմ ավարտական թեզս 20/20 գնահատականով)
    3. Վճարել 1500 Ֆունտ դեպոզիտ ( որը վճարել եմ)

Ինչո՞ւ հենց Արհեստական Բանականություն։
    Նախորդ երկու տարիների իմ աշխատանքային փորձը ինձ մեջ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց դեպի Մեքենայական Ուսուցուման և Արհեստական Բանականությունյան նորարական և արդի գիտություները, ինչը և պատճառ հանդիսացավ այս տարի դիմելու Էդինբուրգի Համալսարանի Արհեստական Բանականության բաժինը։ Բացի իմ անձնական հետաքրքրություներից գիտության այս ուղղությունը հանդիսանում է շատ կարևոր Հայսատանի զարգացման և հզորացման համար։ Արհեստական Բանականությունը կարող է ունենալ բազմաթիվ կիռառություներ ոլորտներում, ինչպիսիք են անօդաչու թռչող սարքերը, տնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը և շատ այլ ոլորտներ։ Ինչը ես ամենաշատն եմ սիրում Արհեստական Բանականության ոլորտում այն է, որ ունենալով նույն հիմնային գիտելիքը՝ հնարավոր է ընտրել և խորապես ուսումնասիրել իրարից ամբողջովին տարբերվող ոլորտներ։

Ինչո՞ւ ես ընտրեցի Էդինբուրգի Համալսարանը։
    Էդինբուրգի Համալսրանը  հիմնադրվել է 1582 թվականին։ Նրա շրջանավարտներ են  հանդիսանում այնպիսի ականավոր մարդիք ինչպիսին են Ջեյմս Մաքսվել, Ադամ Ֆերգյուսոն, Չարլզ Դարվին, Ալեքսանդր Բելլ և այլոք։ Էդինբուրգը իր արխիվում ունի 19֊ը Նոբելյան , 3 Թյուրինգի , 1 Ֆիլդսյան , 1 Աբելի մրցանակների հաղթողներ։
Էդինբուրգի Համալսրանը հանդիսանում է աշխարհի լավագույն 20 համալսարաններից մեկը, և Մեծ Բրիտանիայի լավագույն հինգ համալսարաններից մեկը։ Ամեն տարի այստեղ են դիմում ավելի քան 60000 ոսանողներ, և դիմորդների թվով համարվում է երկրորդը Մեծ Բրիտանիայում։ Այս տարի Ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ է դիմել ավելի քան 7500 ուսանող ընդհամենը 300-350 տեղի համար։ Ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ  հանդիսանում է արհեստական բանականությունը հետազոտող աշխարհի առաջին կենտրոններից մեկը․ նրա նորարարությունները բազմաթիվ անգամներ հեղաշրջել են գիտական աշխարհը։ Ինֆորմտիկայի ֆակուլտետը արժանացել է 5*A գնահատականիՄեծ Բրիտանիյի HEFCE ֊ի  RAE ֊ում, և այն միակն է Համակարգչիային Գիտություների ոլորտում որին հաջողվել է այս բարձրագույն գնահատականի։
    Էդինբուրգի Համալսարանում սովորելը միայն որակյալ մասնագեետ դառնալու լավ միջավայր չէ․ նրա՝ ականավոր գիտնականներ հանդիսացող դասախոսներ ունենալը թույլ  կտա ինձ ստանալ բացառիկ գիտելիքներ առաջին դեմքից, հետազոտական լաբորատորիաների բազմազանությունը՝ կատարել բազմաբնույթ հետազոտական աշխատանքներ և գտնվել գիտական նորարարությունների կենտրոնում, իսկ համալսարանում տիրող մշակութային բազմազանությունը՝ զարգացնել իմ աշխարհայացքը, ինչպես նաև հաստատել բազմաթիվ միջազգային գիտական կապեր։

Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս օգնել ինձ։
    Ես համոզված եմ, որ Արհեստական Բանականությունը ունի մեծ և չբացահայտված պոտենցիալ զարգանալու Հայստանում ոչ միայն որպես գիտական ուղղություն, այլ նաև բիզնեսի։ Տվյալագիտությունը և արհեստական բանականությունը համեմատաբար նոր ճյուղ են համարվում գիտության ասպարեզում և ներկայումս Հաստանում կա պրոֆեսիոնալ մասնագետների պակաս։ Իմ հիմնական նպատակն է դառնալ  էքսպերտ այս ոլորտներում, ինչպես նաև հաջողել ակադեմիական ասպարեզում։ Այս նպատակին հասնելու համար պլանավորում եմ մագիստրատուրան ավարտելուց հետո շարունակել ուսումս ասպիրատուրայում և հասնել գիտական բարձունքների։ Այնուհետև պատրաստվում եմ վերադառնալ հայրենիք՝ կիսվելու իմ գիտելիքներով մոտիվացված երիտասարդների հետ և կատարելու իմ պարտքը հայրենքի հանդեպ։ Ես նաև պատրաստվում եմ իմ՝ Արհեստական բանականության և Ինքնաթիռաշինության ոլորտներում գիտելիքները համախմբել և ներդնել անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության ոլորտում, քանի որ ներկայումս  դա շատ կարևոր է մեր երկրի պաշտպանության համար ավելի քան երբևէ։
49822606_1595350830314803_r.jpeg    Վերոնշյալ կրթաթոշակային ծրագրերի արդյունքները պարզ կլինեն օգօստոսին։ Լինելով Հայսատնի Հանրապետության քաղաքացի՝ ես չեմ համապատասպանում Էդինբուրգի Համասլարանի կրթաթոշակի չափանիշներին։ Այսպիսով, ինձ դեռ անհրաժեշտ է հավաքել ևս 12,650 Բրիտանական ֆունտ, որը համարժեք է 14,000 եվրոյի։
Կրթությունը դա միայն գիտելիքը չէ, այլ նաև ապրելակերպ, որը երաշխավորում է բարեկեցիկ ապագա։ ՁԵՐ յուրաքանչյուր նվիրաբերությունն ինձ կտանի ևվս մեկ քայլ մոտ իմ նպատակներին և կդարձնի աշխահը և Հայաստանը ավելի լավը։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում ձեր օգնությունը և անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից։
 • Haykaz Aramyan 
  • €20 
  • 16 mos
 • Anonymous 
  • €172 
  • 16 mos
 • Sevak Amirkhanyan 
  • €8 
  • 17 mos
 • Christian Rüfenacht 
  • €150 
  • 17 mos
 • Romain Nicoine 
  • €20 
  • 17 mos
See all

Organizer and beneficiary

Hrachya Babujyan 
Organizer
Wiesbaden
Narine Bremer 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more