Main fundraiser photo

Help get our team to the UK National Finals

Donation protected
Bilingual Story - Welsh translation below
My name is Emlyn Evans (Engineering Lecturer at Coleg Meirion Dwyfor).

We started in September preparing five F1 in schools teams to take part in the F1 in schools North Wales competition. Our teams consist of six young engineers who have designed a race car, created portfolios, verbal presentations and displays. One team "Come and Go" has won the fastest car and finished overall second in the Development class and now are on their way to represent Wales in the UK National Finals.


The next stage of the competition involves registration costs, a new car design, testing and manufacturing that requires more raw materials and resources, presentation displays, transport and accommodation for the two day event. Their success in going through to the UK National Finals requires greater fundraising efforts by the team.

Can you please help our fundraising efforts to get team "Come and Go" Liam, Jack.T, Osian, Evan, Jack.R and Gethin from Coleg Meirion Dwyfor to the F1 in schools competition in March.

Fy enw i yw Emlyn Evans (Darlithydd Peirianneg yng Ngholeg Meirion Dwyfor).

Ym mis Medi fe ddechreuon ni baratoi pump o dimau F1 mewn ysgolion i gymryd rhan yng nghystadleuaeth F1 mewn ysgolion Gogledd Cymru. Mae ein timau yn cynnwys chwe pheiriannydd ifanc sydd wedi dylunio car rasio, creu portfolios, cyflwyniadau llafar ac arddangosiadau. Mae un tîm "Dewch a Mynd" wedi ennill y car cyflymaf ac wedi gorffen yn gyffredinol yn ail yn y dosbarth Datblygu ac maent bellach ar eu ffordd i gynrychioli Cymru yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol y DU.


Mae cam nesaf y gystadleuaeth yn cynnwys costau cofrestru, dylunio car newydd, profi a gweithgynhyrchu sy'n gofyn am fwy o ddeunyddiau crai ac adnoddau, arddangosiadau cyflwyno, cludiant a llety ar gyfer y digwyddiad deuddydd. Mae eu llwyddiant wrth fynd drwodd i Rowndiau Terfynol Cenedlaethol y DU yn gofyn am fwy o ymdrechion codi arian gan y tîm.

Allwch chi helpu ein hymdrechion codi arian i gael tîm "Dewch a Mynd" Liam, Jack.T, Osian, Evan, Jack.R a Gethin o Goleg Meirion Dwyfor i gystadleuaeth F1 mewn ysgolion ym mis Mawrth.

Donations 

 • Anonymous
  • £20 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • £5 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • £20 
  • 4 mos
 • Claire Golding
  • £20 
  • 4 mos
 • Emily Bolger
  • £10 
  • 4 mos

Organizer and beneficiary

Emlyn Evans
Organizer
Wales
Alwena Evans
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee