Main fundraiser photo

Help De Wensboom met een goede start!

Donation protected
Lieve lezers,

Ik ben Hana en samen met Maartje, Marloes en Esther, richt ik De Wensboom in Ede op. Wat dat is?? De Wensboom is een leer- en leefgemeenschap met vernieuwend onderwijs dat staat voor bewust en natuurlijk leren ( www.dewensboom.info ).

Onze missie is om kinderen een veilige, uitdagende en inspirerende leeromgeving te bieden waarbinnen zij zich op eigen wijze over de volle breedte van het leven kunnen ontwikkelen. Leren en leven vanuit je kern en mét de natuur. Hoe meer verbinding met onze wortels, hoe steviger ons fundament!

Als kinderen hun passies volgen en doen wat bij hun talenten past, gaan ze stralen! Wij stimuleren de kinderen bij De Wensboom om in contact met hun gevoelens, dromen en verlangens een bezield leven te leiden. We bevorderende talentontwikkeling, zodat ieder kind in zijn/haar kracht komt. Een goede verbinding tussen de rechter- (intuïtie, rust & creativiteit) en linkerhersenhelft (ratio & actie) met evenveel aandacht voor beide aspecten, staat bij ons centraal. Waarbij ieder kind en ieder leerproces uniek is. Kinderen krijgen de ruimte om te groeien en bloeien in verscheidenheid en met plezier. Met aandacht voor vaardigheden die meer passen bij de huidige tijd, zoals ondernemerschap, zelfzorg en bouwen aan goede relaties.

Hiervoor trekken wij leerkrachten/begeleiders aan met lef. Het lef om het anders te doen en écht te kijken naar het kind en wat het nodig heeft. De moed om te experimenteren, om buiten de lijntjes te kleuren, om fouten te maken en van de ervaringen te leren. Samen met de kinderen, ouders en alle begeleiders zijn we continue in ontwikkeling en aan het leren.

Draag je de Wensboom een warm hart toe en wil je bijdragen aan onze droom? Dat kan! Om goed te kunnen starten per februari 2023 hebben we jouw donatie hard nodig. Zo hebben we geld nodig voor de (inrichting van de) locatie, het onderwijsmateriaal en de activiteiten. Wij geloven in de kracht van samen bouwen. Jouw bijdrage maakt het verschil.

Wij zijn jou erg dankbaar!

Liefs,

Esther, Marloes, Maartje en Hana

Organizer

Hana Dzigal
Organizer
Ede

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.