Help de Verkenners hun werk mogelijk te maken

Vanuit het project 'Liefde voor Israël vanuit Urk' willen we het benodigde bedrag voor 'De Verkenners' ophalen om hun educatieve project af te ronden.

De betrokkenheid op Israël en het Joodse volk onder Nederlandse christenen is groot. Nieuws over Israël wordt vaak nauwgezet gevolgd. Een reis naar Israël staat op het verlanglijstje van menigeen. Ondertussen wordt betrokkenheid op Israël en het Joodse volk regelmatig verdacht gemaakt. De berichtgeving over Israël in (seculiere) media is nogal eens eenzijdig en daardoor niet zelden storend.

Dit is het beeld dat ook onze (jonge) kinderen vroeg of laat krijgen voorgeschoteld. De gevolgen ervan laten zich raden: de liefde voor Israël taant. In de samenleving in het algemeen spreekt het toenemend antisemitisme wat dit betreft boekdelen.

Als samenwerkende Israëlorganisaties willen we graag een ander geluid laten horen. Ook voor onze kinderen zou liefde voor Israël en het Joodse volk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Om de liefde voor Israël en de betrokkenheid op het Joodse volk al op jonge leeftijd te stimuleren, zijn we gestart met een uniek Bijbels educatieproject: De Verkenners. Op locatie in Israël maken we tientallen educatieve video’s over onder andere Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten.
Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Bert Noteboom
Organizer
Almere

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.