Main fundraiser photo

Help Bram Buigel naar de internationale top!

Donation protected
English below.

Beste vrienden, supporters en mede-dromers,

Ik ben Bram Buigel een topatleet uit Groningen. Om de laatste stap naar de top te maken en de Olympische spelen te halen wil ik het komende jaar all-in gaan. Hierbij is echter een flinke investering nodig, want ik wil het liefst zoveel mogelijk van mijn tijd en energie investeren in de sport.

Met jouw bijdrage wordt het mogelijk dat ik mijn voorbereiding naar grote doelen zoals de Olympische spelen kan optimaliseren. Zo gaat een investering meteen naar sportvoeding, een trainingsstage, een deelname aan een buitenlandse wedstrijd of in de omkadering van mijn sport!


Hier is een blik op enkele investeringen die ik de komende maanden zal doen:
- Vaste kosten zoals voeding, vervoer en essentiële fysio- en manuele therapie (gemiddeld €600 per maand)
- Hoogtestages in Afrika of Amerika (ongeveer €2000)
- Een voorbereidingsstage in Lanzarote (ongeveer €1200)
- Reiskosten naar internationale wedstrijden (ongeveer €200 per wedstrijd)
- Kosten voor sportonderzoek, sportvoeding en diëtiek om mijn prestaties te optimaliseren (ongeveer €150 per maand)


Als tegenprestatie bied ik aan:
- Individuele personal trainingssessies voor degenen die willen werken aan hun eigen fitnessdoelen
- Voor bedrijven en organisaties: boeiende presentaties, interactieve clinics en op maat gemaakte hardloopprogramma's om teamdynamiek en welzijn te verbeteren.
Kijk hiervoor op mijn site www.bb800.nl


Heel erg bedankt als je wil bijdragen aan mijn missie naar Parijs 2024 en Apeldoorn 2025 en vele andere grote doelen!
Jouw bijdrage brengt me dichter bij het verwezenlijken van mijn droom en daar ben ik je heel dankbaar voor!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear friends, supporters, and fellow dreamers,

I am Bram Buigel, a top athlete from Groningen. To take the final step towards the top and reach the Olympic Games, I am committing to going all-in over the upcoming year. However, this endeavor requires a significant investment, as I aim to dedicate as much of my time and energy as possible to the sport.

With your contribution, it becomes possible for me to optimize my preparation for significant goals, such as the Olympic Games. Your support will directly contribute to areas like sports nutrition, training camps, participation in foreign competitions, or enhancing the overall framework of my sport!

Here is an overview of some of the investments I will be making in the coming months:

 • Fixed expenses like nutrition, transportation, and essential physiotherapy and manual therapy (average of €600 per month)
 • High-altitude training camps in Africa or America (approximately €2000 each)
 • Preparation camp in Lanzarote (about €1200)
 • Travel expenses for international competitions (approximately €200 per competition)
 • Costs for sports research, sports nutrition, and dietetics to optimize my performance (about €150 per month)

In return for your support, I am offering:

 • Individual personal training sessions for those who wish to work on their own fitness goals

 • For companies and organizations: engaging presentations, interactive clinics, and tailor-made running programs to enhance team dynamics and well-being

I sincerely thank you for considering contributing to my mission for Paris 2024, Apeldoorn 2025, and many other significant goals! Your contribution brings me closer to realizing my dream, and for that, I am incredibly grateful to you!

Thank you very much,
Bram Buigel
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €75 
  • 1 mo
 • Anonymous
  • €50 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €250 
  • 5 mos
 • Arne te Nijenhuis
  • €15 
  • 6 mos
 • Anonymous
  • €150 (Offline)
  • 7 mos
Donate

Organizer

Bram Buigel
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee