Help blinde kinderen op Bali

Stichting Timeus is in 2007 opgericht. Doel van de stichting: de oprichting en continuering van een kinderhuis op Bali bestemd voor kinderen met een visuele beperking, ongeacht geloof of ras, die voorheen geen menswaardig bestaan hadden. We willen deze kinderen een thuis en onderwijs bieden en daarmee een mogelijkheid voor een betere toekomst.

 

We hebben op Bali in de omgeving van Tabanan een huis gebouwd dat goed toegankelijk is voor kinderen met een visuele beperking. De leiding is in handen van het echtpaar Ginting en Ana.

 

Medio 2014 zijn we gestart met de opvang van de kinderen. Momenteel wonen er 9 kinderen: Ledu, een blinde jongen van 15 jaar; Yanto, een slechtziende jongen van 15 jaar; Stephanie, een slechtziend meisje van 16 jaar; Emiliana, een blind meisje van 17 jaar; Alif, een blinde jongen van 17 jaar; Damianus, een slechtziende jongen van 17 jaar; Yosep, een blinde jongen van 19 jaar; Gidion, een blinde jongen van 21 jaar en Samuel, een blinde jongen van 23 jaar.

 

Ginting en Ana leren hen allerlei vaardigheden, zoals braille lezen en schrijven, rekenen, stoklopen, huishoudelijke taken e.d. Emiliana, Ledu, Yanto, Damianus en Samuel gaan naar een blindenschooltje in Tabanan. Momenteel is de school gesloten i.v.m. corona, maar de kinderen krijgen per telefoon opdrachten. De leiding van het kinderhuis heeft het hier erg druk mee.  

 

De kinderen krijgen muziek- en massage lessen. De meisjes krijgen bovendien les in het geven van schoonheidsbehandelingen. Ook krijgen de kinderen computerles en Engelse les.

Voor de coronacrisis kregen de kinderen ook les in het maken van koekjes en broodjes van een echte bakker.

 

Dit alles is er op gericht dat zij in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. 
We willen een stuk grond kopen, waarop we een lokaal kunnen bouwen waarin de kinderen les kunnen krijgen. Nu vinden de lessen in huis plaats en dat is niet ideaal. Met uw steun aan deze actie helpt u mee dit doel te realiseren! www.timeus.nl

Fundraising team (2)

Hetty De Rooij
Organizer
Raised €381 from 9 donations
Joop De Rooij
Team member
Raised €190 from 7 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.