Help Arjan van Dijk and family!!

Facebook Arjan 

VOOR NEDERLANDS SCROLL EVEN NAAR BENEDEN

Let's help Arjan, Anna and kids despite all the misery to a bright future. 

Arjan the sound engineer is a man who is always there for you, a welcome guest who will not easily say "no". Those who follow him on Facebook know what Arjan and his family have had to face in recent years with finally LONG CANCER!

First a fire where he € 100,000 euro was not paid out and had to wriggle in all possible corners (debt restructuring) to solve this to € 25,000.00 euro.

Hopeful 2020 started and with a fine filled agenda,

February 2020 a strange lump on the hand and a hospital visit which of course did not benefit his work. Still went ahead and on March 12 cancelled all shows because of Corona.

June 2020 A sore stuffy nose is finally taken care of, hospitalization and hope this will be the last physical problem.

October 28, 2020 Esophageal and stomach problems...... Arjan got stomach acid in his lungs and was unbearable, he got stuffy and had to cough a lot, an examination follows!

22 January 2021 Still having a lot of trouble with his stomach and it turns out to be a small rupture in the diaphragm, still very short of breath and unable to do much exercise.

February 24, 2021 Still going to "think around" to support his family and do a course VCA and then start working at Elize in Grijpskerk.

March 18, 2021 BAD NEWS
After all the health problems last period and examinations Arjan has the result: LONG CANCER.  No metastases but needs to be treated immediately.


With this funding I want to help Arjan and his family to recover at home in peace after the hospital and to have no financial stress.
With an approximate €1,500.00 shortfall each month he has been trying to make ends meet along with his family...... let us help him !!!

Can you spare a little more or a little less, anything is welcome and let's hope we can help this fine fellow a little in the right direction. 

NEDERLANDS

Laten we Arjan, Anna en kids ondanks alle ellende helpen aan een fijne toekomst. 

Arjan de geluidstechnicus is een man welke altijd voor je klaar staat, een graag geziene gast welke niet snel "nee" zal zeggen. Wie hem volgt op Facebook weet wat Arjan en zijn gezin de laatste jaren voor de kiezen heeft gehad met uiteindelijk nu LONGKANKER!

Eerst een brand waar hij € 100.000 euro niet uitgekeerd kreeg en zich in alle mogelijke bochten moest wringen ( schuldsanering ) om deze af te lossen tot € 25.000,00 euro.

Hoopvol 2020 gestart en met een fijne gevulde agenda,

Februari 2020 een rare knobbel op de hand en een ziekenhuisbezoek wat natuurlijk niet ten goede kwam voor zijn werkzaamheden. Toch doorgegaan en op 12 maart alle shows gecanceld vanwege Corona.

Juni 2020 Een zere verstopte neus wordt eindelijk onder handen genomen, ziekenhuisopname en hopen dat dit het laatste fysieke probleem zal zijn.

28 Oktober 2020 Slokdarm en maagproblemen...... Arjan kreeg maagzuur in zijn longen en was ondraaglijk, hij kreeg het benauwd en moest veel hoesten, een onderzoek volgt!

22 Januari 2021 Nog steeds erg veel last van maag en blijkt een breukje in het middenrif te zijn, nog erg benauwd en kan niet veel inspanning doen.

24 Februari 2021 Toch maar gaan "omdenken" om zijn gezin te onderhouden en een spoedcursus VCA te doen en daarna aan de slag bij Elize in Grijpskerk.

18 maart 2021 MEGA SLECHT NIEUWS
Na alle gezondheidsklachten afgelopen periode en onderzoeken heeft Arjan de uitslag: LONGKANKER.  Geen uitzaaiingen maar moet gelijk behandeld worden.


Met deze funding wil ik Arjan en zijn gezin helpen om na het ziekenhuis thuis in rust te kunnen herstellen en geen financiële stress te hebben.
Met een ca. € 1.500,00 tekort elke maand heeft hij geprobeerd de eindjes aan elkaar te knopen samen met zijn gezin...... laten wij als collega's en vrienden helpen!!

Kun je iets meer of iets minder missen, alles is welkom en laten we hopen dat we deze fijne kerel een beetje in de goede richting kunnen helpen. 
Fundraising team (3)

Marcel Udinga
Organizer
Raised 2,675 € from 59 donations
Rika Hamminga
Team member
Raised 100 € from 1 donation
Rika Hamminga
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.