Help Aldrin to rehabilitate at home

[VOOR DE ENGELSE VERSIE SCROLL NAAR BENDEDEN]

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN]


Beste lezer, vriend, familie of kennis,

Allereerst wil ik u bedanken dat u de moeite wilt nemen om dit verhaal te lezen. 

Sharon heeft hulp nodig om de verzorging van haar partner thuis mogelijk te maken. 

Plotseling stond onze wereld ruim een jaar geleden stil.

Ruim een jaar geleden heeft Aldrin een hartstilstand gekregen en is hij minutenlang gereanimeerd. Aldrin heeft ernstig zuurstoftekort gehad in zijn hersenen en zijn hersenen zijn ernstig beschadigd geraakt.

Op het moment van schrijven is Aldrin zwaar beperkt en verblijft hij in een revalidatiecentrum in Dordrecht. Aldrin kan niet spreken of lopen. Ondanks alles, lijkt het soms alsof hij nog wel met ons contact probeert te maken. Dit kleine stukje contact geeft ons hoop.

Mijn zus, Sharon, woont samen met haar drie dochters, waarvan één pas twee jaar oud is. Meerdere malen per week rijdt Sharon op en neer naar Dordrecht om bij Aldrin te zijn en hem te verzorgen. Dit is voor haar ontzettend intensief. Sharon kan door deze zorg niet meer een voltijdbaan vervullen. Niet alleen kost het haar ontzettend veel tijd en geld, maar ook is het mentaal enorm zwaar om haar beste vriend, maatje en levenspartner zo te zien liggen. Met elkaar praten en grapjes maken kan niet meer. 

Samen hadden Aldrin en Sharon het goed voor elkaar. In 2018 hebben zij een lieve dochter gekregen waar Aldrin hartstikke gek op is. Haar zien opgroeien heeft een andere betekenis gekregen. Jailey zal ‘papa’ niet leren kennen zoals wij hem kennen.
Sharon is een ontzettend sterk persoon, waarvoor ik heel veel respect heb. Ze heeft zich de afgelopen tijd ontzettend sterk gehouden en zich door alle tegenslagen heen gevochten. En nu probeer ik haar te steunen met deze actie. Zij en Aldrin hebben echt hulp nodig.

Aldrin gaat binnenkort naar huis. Om hem te kunnen laten revalideren is er geld nodig. Geld om met hem te kunnen oefenen en te communiceren door middel van een oogbesturingscomputer. Geld voor een Motomed fiets om hem te kunnen laten bewegen en geld om zijn verdere revalidatie te kunnen bekostigen.

Ik vraag u om hulp. Zou u een kleine donatie kunnen missen om Sharon verder te kunnen helpen? Het afgelopen jaar hebben we geleerd dat je alleen niet alles kan oplossen, maar samen een heel eind kunt komen. Ik hoop dat uw bijdrage, al is het een beetje, hen kan helpen.


- Melanie Algera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ENGLISH VERSION]

Dear reader, friend, family or acquaintance,

First of all, I would like to thank you for taking the time to read this story.
My name is Melanie Algera and my sister Sharon needs help to take care of her partner at home. That’s why I am making this funding page.

Suddenly, our world came to a halt over a year ago.

More than a year ago Aldrin, my sisters’ partner, suffered from a cardiac arrest and was resuscitated for minutes. Aldrin has had a severe oxygen deficiency in his brain and his brain has been seriously damaged because of this.

At the moment, Aldrin is severely limited and is staying in a rehabilitation centre in Dordrecht. Aldrin is not able to speak or walk. Despite anything, it sometimes seems as if he is still trying to make contact with us. This little bit of contact gives us hope.

My sister, Sharon, lives with her three daughters, one of whom is only two years old in The Netherlands. Several times a week, Sharon drives up and down the country to Dordrecht to be with Aldrin and to take care of him. This is very intensive for her.
Sharon can no longer fulfil a full-time job because of this concern.
Not only does it cost her a lot of time and money, but it is also mentally difficult to see her best friend, buddy and life partner lying like this. It is no longer possible to talk and joke to each other.

Sharon and Aldrin are a perfect couple. In 2018 their daughter was born that Aldrin is very fond of. Watching her grow up had taken on a different meaning. Jailey will not get to know her “daddy” as we know him.
Sharon is a very strong person, for which I have a lot of respect. She has kept very strong lately and fought trough all the setbacks. And now I try to support her with this funding. She and Aldrin really need our help.

Aldrin is going home soon. Money is needed to allow him to recover. Money to practice and communicate with him by using an eye control computer. Money for a Motomed bicycle to keep him moving and money for his further rehabilitation.

I want to ask you for help. Could you miss a small donation to help Sharon?
Last year we have learned that you cannot solve everything alone, but you can do it together.
I hope that you want to help them, every donation counts.


- Melanie Algera

 • Anonymous 
  • €20 
  • 16 mos
 • Elisha Schultz 
  • €5 
  • 16 mos
 • Anonymous 
  • €5 
  • 18 mos
 • Dionne Gefferie 
  • €8 
  • 18 mos
 • Celeste De Snaijer 
  • €7 
  • 18 mos
See all

Fundraising team: Fundraising team (2)

Melanie Algera 
Organizer
Lelystad, NL
Sharon Van Thiel 
Team member