Haabet for Amagerbrogade

Hey alle sammen! Som mange af jer har fulgt det forløbne år, eller bare læst på vores Facebook-side, har bestyrelsen af AB Haabet besluttet efter 4 år at sagsøge os for at have borde og stole udenfor.
Deres grund: De vil simpelthen ikke have det.

Ingen klager er blevet fremvist eller modtaget angående udendørsservering i 4 år!

Der er 4 andre virksomheder i samme bygning, der har udendørs servering og efter vores viden har de ingen problemer med bestyrelsen overhovedet. Vi er bekymrede over, at de kunne komme i samme kamp i fremtiden!

Vi gik til retten og troede det var en sikker vinder på grund af alle de år, vi har haft servering udenfor, uden en eneste klage og med godkendelse fra kommunen. Kommunen har vist os fuld støtte ved at give os de papirer, der tillod os at have bord uden for alle disse år. Der er ikke blevet præsenteret klager for kommunen og for at gøre sagen endnu mere uforståelig, så ejes fortovet udelukkende af kommunen!

Desværre har bestyrelsen fra AB Haabet, der bestemmer i bygningen, af en eller anden ukendt grund vundet sagen. Amina blev overrasket, frustreret og træt!

Heldigvis, da alt syntes for overvældende og kræfterne var brugt op, blev der pustet ny energi i sagen da total fremmede  ringede og sagde, at de ville hjælpe os! Her er et link til deres hjemmeside www.invictuslaw.dk.
De er villig til at hjælpe gratis med en del af processen, men det vil koste at gå videre med at anke.

Vi beder om din hjælp! Ikke alene vil du hjælpe ejeren af ​​Haabet Bodega, Amina Charai, og forsøge at give hende ret til at kunne benytte sig af fortovet, så gæster kan sidde og nyde deres øl i den friske luft, du vil også hjælpe Amagerbrogade med at bevare det langsomt forsvindende sociale og livlige på gaden efter kl. 18.
Desuden vil dette støtte andre virksomheder i samme område. Livet på gaden er vigtig for forretninger!

Vi er nødt til at stå sammen og fortælle udvalgene, udlejerne og bestyrelsesmedlemmerne, at folk godt kan lide at være sociale og have noget liv på Amager.
DU kan hjælpe ved at tage det første skridt med os i den retning! Stå sammen med dine naboer og lokale virksomheder og tag handling!
Første skridt er at yde økonomisk støtte til at fortsætte kampen for retfærdighed, der har foregået i et over eet år!

Bankkontoen er drænet! Hjælp Haabet Bodega med at beholde sin udendørs servering! Enhver donation er meget værdsat! Uanset om du kan donere 1 eller 1000 kroner - Hver donation hjælper! Mobilbetaling er også en mulighed.

Mobilepay nummer 31240819
Mange tak for din støtte !!!


Hey everybody! As many of you have been following the past year, or just read on our Facebook page, the committee of Haabet has decided after 4 years to sue us for having tables outside. Their reason: They simply don't want it. No complaints have been presented and none of our closest neighbours have complained. They are 4 others businesses in the same building who has outdoor serving and to our knowledge, they don’t have any problems with the board at all. We are concerned that they could get in the same struggle in the future! We went to court thinking it was a sure win because of all the years we have been serving outside without a single complaint, and having the approval from the municipality. The municipality has shown us full support by providing us with the papers that allowed us to have table outside all those years. No complaints have been presented to the municipality and on top of that; the sidewalk is OWNED solely by the municipality! Unfortunately, for some unknown reason, the committee running the building won the case. We are gutted! Fortunately, in this hour of need, someone completely new to us, called us and said they would help us out! Here is a link to their website www.invictuslaw.dk. They willingly are helping with the preliminary free of charge but it will cost to proceed with an appeal. We are asking for YOUR help! Not only will you be helping the owner of Haabet Bodega, Amina Charai, to and try win back her right to serve you all outside, you will also help Amagerbrogade keep some of its slowly disappearing social and liveliness after 6pm, and you will help other businesses in the same area – to help them thrive! We need to stand together and tell the committees, the landlords and board members that people like to be social and have some life in the streets of Amager. YOU could help by taking the first step with us in that direction! Stand by your neighbours and local businesses and take action! First step is to provide financial support to continue the battle for justice that has been going on for a year! The bank account is drained! Help out Haabet Bodega keep its outdoor serving! Any donation is highly appreciated! Whether you can donate 1 or 1000 kroner - Every donation helps! Mobile pay is also an option.
Mobilepay number 31240819
Thank you all so much for your support!!!

Donations (22)

See top
 • Thomas Pedersen
  • kr100 
  • 4 yrs
 • Sean Claude
  • kr300 
  • 4 yrs
 • Bella Dupont
  • kr100 
  • 4 yrs
 • Karsten Sand
  • kr200 
  • 4 yrs
 • Ullefar
  • kr100 
  • 4 yrs
See all

Organizer

Amina Charai
Organizer
København S

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.