Innovators


Wij zetten ons in voor hoog sensitieve (HSP) en hoogbegaafde (UHB) kinderen van 6 tot 18 jaar die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen binnen het regulier basis of voortgezet onderwijs. Als Stichting denken wij vanuit het perspectief van deze kinderen en kunnen op deze manier vanuit onze expertise een brug slaan tussen kind, ouders en onderwijs.

Onze focus ligt op een ontwikkelplek voor deze kinderen waarbij het welzijn van het HSP- of het HB- kind voorop staat en passend onderwijs praktisch uitvoerbaar wordt.
Stichting Innovators is een initiatief om te komen tot een plek voor kinderen (primair en voortgezet onderwijs) die om diverse redenen niet meer naar school gaan. Het schoolsysteem met de daarbij behorende leerplicht is voor heel veel kinderen prima passend of kan op delen passend gemaakt worden, zoals ook de Wet passend onderwijs van het onderwijssysteem vraagt. Niet voor alle kinderen is het schoolsysteem een passende manier om hun talenten te ontwikkeling om te komen tot enige startpositie in de arbeidsmarkt. Sommige kinderen vallen uit en komen thuis te zitten.

Ons initiatief vangt deze kinderen op en gaat aan de slag met die andere manieren van talentontwikkeling, zodat ze weer met meer plezier in het leven kunnen komen te staan doordat ze zich gezien en gewaardeerd voelen en vervolgens ook mogelijkheden kunnen ontplooien om als volwassene een zinvol leven te gaan leiden. De stichting bevindt zich dan op het snijvlak tussen het onderwijs en de (jeugd)zorg.

Waarom een plek voor hoogbegaafde kinderen?
Als professional zien we veel kinderen die uitvallen in het onderwijs.
Na werken aan herstel blijkt niet iedereen geschikt om terug te gaan in het systeem.
Er zijn geen alternatieven (behalve een plek in Limburg)
Een vaste plek waar kinderen langer mogen zijn dan de standaard tot 12 maanden voor PO en 24 maanden voor VO.
Er zijn namelijk jongeren die na meerdere pogingen in het systeem beter af zijn op een andere soort plek waar zij aan hun ontwikkeling kunnen werken.
De alternatieve ontwikkelweg
Wij gaan een plek creëren waar:

Kinderen een andere vorm van zijn mogen zijn.
Kinderen zich mogen ontwikkelen.
Kinderen passend onderwijs krijgen.
Deze vorm van mogen opgroeien is voor deze schooluitvallers wenselijk en zelfs noodzakelijk.
Donate

Donations 

 • Hilly Hurkmans Smit
  • €10 
  • 6 d
 • Anonymous
  • €25 
  • 5 mos
 • Mart Hurkmans
  • €50 
  • 10 mos
 • Pauline Hurkmans
  • €25 
  • 11 mos
 • Menno Tuik
  • €20 
  • 1 yr
Donate

Organizer and beneficiary

P Hurkmans
Organizer
Stichting Innovators
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.