Golfplaten voor onze vrienden uit Paniman

Golfplaten voor onze vrienden uit Paniman

(English below)

Wij, een groep van ongeveer 10 timmerlieden en decorbouwers uit Nederland, gaan elk jaar weken tot maanden naar een afgelegen klein vissersdorpje (Paniman) op de Filipijnen. Daar bouwen wij de spellen en decors voor het programma Expeditie Robinson. Na al die jaren kennen wij heel veel dorpelingen waarvan er ook veel mee werken aan het programma als onze collega’s. Wij kennen hun gezinnen, komen bij hen thuis, zijn bevriend geraakt. Begin deze maand raasde supertyfoon Goni over het dorp dat voornamelijk uit hutjes en eenvoudige huisjes bestaat. Bestond eigenlijk. Want Goni liet één grote ravage achter. En kort daarna kwam tyfoon Ulysses de restanten neer maaien. De beelden die ons bereiken, zijn haast onherkenbaar, echt hartverscheurend. Wij kunnen niet lijdzaam toezien wat daar gebeurd. Wij willen iets DOEN! Dit is een actie om golfplaten in te zamelen. Ze kosten €8 per stuk. Help je mee onze vrienden weer een dak boven het hoofd te bieden? Dat zou echt geweldig zijn! Eén golfplaat mag, maar hoe meer hoe beter natuurlijk. Zo kan Paniman langzaam weer vorm krijgen en onze vrienden perspectief. Ontzettend bedankt alvast namens ons maar vooral de dorpelingen van Paniman. Doordat wij de locals persoonlijk kennen en al jaren goed contact hebben met de leveranciers in de omgeving is het mogelijk om zo ervoor te zorgen dat de golfplaten goed terecht komen. Wij gaan dan ook het ingezamelde geld overmaken naar ons aanspreekpunt daar in het dorp en deze zorgt ervoor dat de inkoop gedaan word en nog belangrijker het eerlijk verdeeld wordt in het dorp. We werken al jaren met hun samen, meerdere maanden per jaar,  en daardoor weten wij zeker dat dit op een juiste, eerlijke en vertrouwde manier goed terecht komt. Wij zullen ook laten zien d.m.v. foto's dat de golfplaten goed terecht komen en dat de huizen ermee opgeknapt worden.

DONEREN KAN UITERLIJK TOT EN MET ZATERDAG DE 22STE NOVEMBER. ALS JE DAARNA WIL DONEREN, LAAT HET EVEN WETEN AUB.

Corrugated sheets for our friends in Paniman

We, a group of about 10 carpenters and setbuilders from Holland , go to the Philippines every year. In a little remote fishermen’s village we’re building the games and sets of the television program Expedition Robinson.  After all those years, we know many of the villagers. Many of them work with us, as colleagues. We know their families, visit them at their homes, became friends. Two weeks ago, supertyfoon Goni was whipping up that part of the Philippines. The village that mainly exists of small huts and modest houses, was smashed to the ground. Shortly after that, tyfoon Ulysses took down what was still standing upright. The pictures that reach us are unrecognizable, it’s heartbreaking! We can’t just sit and watch what happend to our friends. We want to DO something! Like this we try to collect money for corrugated sheets. They cost €8 apiece. Please help us giving our friends a roof above their heads. Only one sheet is good, but the more the better of course. Paniman will hopefully slowly get back it’s shape and our friends their perspective of life. Thank you so much in advance on behalf of us, but mostly of our friends in Paniman. Because we know the locals personally and have had good contact with the suppliers in the area for years, it is possible to ensure that the corrugated sheets end up properly. We will therefore transfer the collected money to our contact point there in the village, who will ensure that the purchase is done and more importantly it is distributed fairly in the village. We have been working with them for years, several months a year, and that is why we know for sure that this will end well in a correct, honest and trusted manner. We will also show by means pictures that the corrugated iron ends up well and that the houses are being renovated with it.

YOU CAN SEND YOUR GIFT BEFORE SUNDAY THE 23RD. WHEN YOU’D LIKE TO DONATE AFTER THAT, PLEASE LET US KNOW.

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • €20 
  • 1 d
 • Anonymous 
  • €25 
  • 1 d
 • Vincent De Groot 
  • €45 
  • 2 d
 • Marielle Vrooman-van de Riet 
  • €8 
  • 3 d
 • Anonymous 
  • €25 
  • 4 d
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (3)

Stella Carpintera 
Organizer
Raised €2,658 from 79 donations
Amsterdam Oud West, NL
Marije Evers 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more