Generaal pardon 2021

In Nederland zitten honderden asielzoekers jaren in AZCs zonder enig vooruitzicht op een toekomst in het land dat hun thuis is geworden. Vaak hebben deze mensen kinderen die hier zijn geboren. Het laatste generaal pardon voor deze groep was in 2007. Het is dus hoog tijd voor een nieuw pardon. Voor mensen die hier nu 5 jaar of langer zitten.

De asielzoekers waar dit om gaat en een aantal hier geboren Nederlanders hebben de handen ineen geslagen en deze campagne opgezet. Deze campagne zal een lange adem nodig hebben en kost geld. Geld voor drukwerk, websites, onkosten en reiskosten, inhuren van externe hulp, en meer.

Donaties zijn dus belangrijk!

Organizer

Martin Van Elmpt
Organizer
Alkmaar

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.