Geef kinderen in de opvang een warm welkom

Stichting Sterk Huis is een hulpverleningsorganisatie waar veel jongeren en kinderen verblijven die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.  Stel, je hebt als jongere te maken met een onveilige thuissituatie. Op een dag (of nacht) word je uit je vertrouwde omgeving weggerukt en kom je op de (crisis)opvang terecht, waar je niets of niemand kent. Via beveiligers, toegangspasjes, schuifdeuren en liften beland je in een kamer. Terwijl je moeder in een andere ruimte met een hulpverlener jullie verhaal en het papierwerk doorneemt, valt voor jou de stilte. Je vraagt je af: hoe lang blijf ik hier, wanneer ga ik terug naar school, wanneer zie ik mijn vrienden weer?

In Tilburg krijgt één op de negen kinderen onder de 18 jaar te maken met jeugdzorg. Veel jongeren die onverwacht in een instelling terechtkomen, weten niet goed wat hen overkomt, maar zitten ook niet meteen op een gesprek met een (vreemde) hulpverlener te wachten. Toch is het belangrijk dat jongeren een warm welkom krijgen, met uitleg over de (nog) onbekende plek en wat hen te wachten staat, op een manier die past bij hun belevingswereld. Speciaal voor hen ontwikkelen we daarom een serious game, The Gate, waarmee ze spelenderwijs kennismaken met de groepen van Sterk Huis.”

Met deze game willen we bereiken dat jongeren:
·         Een warm welkom ervaren wanneer zij op een groep terecht komen
·         Een stem in de organisatie
·         En kennis maken met de methodiek Veerkracht. 

Jongeren die in de opvang verblijven maken met The Gate spelenderwijs kennis met de plek waar ze terecht zijn gekomen passend, bij hun leefwereld en bij de huidige maatschappij. Zo worden de huisregels erin verwerkt of hoe je het beste koekjes kunt jatten ;) . Daarnaast komen de jongeren allemaal virtuele lotgenoten tegen en horen ze hun verhalen zodat vragen al door hun leeftijdsgenoten worden beantwoord. Dit kan een goed begin van de hulpverlening betekenen, we weten immers allemaal dat de eerste indruk telt! Ook zitten er verschillende ‘quests’ verwerkt, deze volbreng je in de game. Een deel van de quests zijn gebaseerd op Veerkracht (naar een idee van de jongeren). 

Inmiddels zijn we zo ver dat we genoeg geld hebben om The Gate voor Sterk Huis te ontwikkelen, hier zijn we dan ook druk mee bezig. 
De trailer van de serious game is inmiddels gereed, hiermee krijg je een inkijkje in het proces van de game. Het doel is dat The Gate straks makkelijk en subtiel is aan te passen aan de identiteit van andere afdelingen én organisaties, zodat het spel toegankelijk wordt voor een brede doelgroep. Op die manier willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren in Nederland gebruik kunnen maken van The Gate, maar hier hebben we jullie steun nog hard voor nodig. Dus wij zijn benieuwd: wie steunt ons en speelt het spel met ons mee?

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (3)

Sabine Donders
Organizer
Goirle
Lian Smits
Beneficiary
Renée Van Gorp
Team member
Raised €10 from 1 donation

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.