Main fundraiser photo

Barrie Stevens Theatervoorstelling

Donation protected

Nog niet eerder stond ik, Barrie Stevens, met een soloprogramma in het theater. Mijn hele leven heb ik in de spotlight doorgebracht. Inmiddels ben ik 75 jaar en is het de hoogste tijd om mijn opmerkelijke levensverhaal met u te delen. 

Wat?

Mijn lang gekoesterde wens is om een kleinschalige solo-theaterproductie te realiseren. In een intieme setting zing, dans en vertel ik over mijn leven en wil daarvoor, als straks de theaters weer geopend zijn, het hele land doorreizen.
  
Verhaal   

Toen ik 18 jaar was en als jonge danser naar Nederland emigreerde vond ik er werk, de liefde, tegenslagen en leerde ik om te overleven. Mijn leven naast de spotlight ging niet even gemakkelijk. Ik leerde dat ik mag zijn wie ik ben en dat ik mag houden van wie ik wil. Maar het lot raakte me hard want ik verloor mijn grote liefde. Mijn woning branden af en ik vocht iedere dag voor werk. Werk dat me ongelofelijk veel mooie ervaringen en verhalen opleverden. Ik werkten met grote Internationale en Nationale sterren, met al hun voors en tegens. Maar zetten mij ook altijd vol passie in voor jong aankomend musicaltalent. De keiharde leerschool van de showbusiness maakte me uiteindelijk tot wie ik ben geworden. Een bijzonder levensverhaal dat ik graag met u wil delen.

Hoeveel en waarom?
In deze uitzonderlijke tijden zijn producenten terughoudend. Daarom neem ik zelf het heft in handen en vraag om uw hulp. Theater maken kan helaas niet gratis. Denk aan het huren van repetitieruimte, technische ondersteuning, kleding, reiskosten en promotiemateriaal.

Om dit alles te realiseren doe ik een beroep op u. Naar schatting is er voor de productie 

€ 15.000,- nodig. En daarom waardeer het enorm als u mij hierbij financieel wilt ondersteunen! 

Tegenprestatie
Natuurlijk ben ik blij met iedere donatie en zal ik iedereen die mij ondersteunt op de hoogte houden van de vorderingen van het project!

Maar wie € 25,- of meer doneert wordt uitgenodigd voor een exclusieve voorstelling waar alleen maar mede-donateurs bij aanwezig zullen zijn. Tevens ontvangt u een originele attentie tijdens de Meet & Greet! 

Delen
Wilt u me anders dan financieel helpen? Dat doet u al door dit bericht te delen onder uw vrienden en kennissen. Dank daarvoor! 

www.barriestevens.nl

Organizer and beneficiary

Barrie Stevens
Organizer
Amsterdam-Oost, NL
Martijn van Tilburg
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.