Main fundraiser photo

Steun WAKU WAKU

Donation protected

UPDATE: Maandag 4 oktober, 2021
Lieve vrienden, 

We willen jullie hierbij vanuit de grond van ons hart bedanken voor jullie financiële en fysieke steun. Wij vinden het, werkelijk waar, hartverwarmend dat zoveel verschillende soorten mensen achter ons staan en zich net als ons grote zorgen maken over wat er op dit moment gebeurd in onze maatschappij. Door jullie giften konden wij, na de nodige slapeloze nachten, eindelijk weer een beetje rust vinden. Want met dit geld krijgen wij de kans om onze vaste lasten en advocaatkosten te blijven betalen en hiermee WAKU WAKU voorlopig in leven te houden! 

Diepe buiging en diepe dank voor jullie.

Liefs en knuffels van ons.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Lieve mensen,
 
Zojuist zijn de sloten uitgeboord van ons restaurant. We moeten dicht. Omdat wij weigeren te discrimineren. Op welke grond dan ook. Ook als de overheid dat van ons vraagt. Eist, kan je beter zeggen. Want niet gehoorzamen aan het bevel tot discriminatie wordt genadeloos afgestraft. Onze zaak, waar we zo hard voor hebben gewerkt en zo veel liefde in hebben gestopt, glipt uit onze handen. En waarvoor? Waarom? Omdat wij niet discrimineren. We zijn onthutst.
 
Op grond van artikel 1 Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, is discriminatie verboden. Wat de overheid van ons vraagt, is niet alleen in strijd met ons moreel kompas. Het is ook nog eens hartstikke fout. De tijd zal uitwijzen of en wanneer de realisatie daarvan algemeen goed zal worden.
 
We trillen, huilen en zoeken steun bij ons team. Maar we staan. En een ding staat vast: het WAKU WAKU hart bonkt en zal blijven bonken. Wij gaan nergens heen. Wij gaan op zoek naar een plek in de nieuwe wereld, die al in opbouw is. Een wereld, vrij van discriminatie en tirannie. Een wereld waarin niemand wordt gedwongen een inbreuk te maken op hun lichamelijke integriteit. Waarin iedereen welkom is.
 
Maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Want financieel zijn we uitgekleed. Steun ons. Elk gebaar, hoe klein ook, zal dankbaar worden ontvangen. Met heel ons hart, dank jullie wel.
 
Lieve mensen, laat WAKU WAKU ook jullie bonkend hart zijn. Het terras blijft open. Niet om het verlies van omzet te compenseren maar als signaal naar buiten toe. We blijven zichtbaar en hopen dat we jullie elke dag massaal mogen ontvangen.
 
Wij werken niet mee aan een nieuw onmenselijk normaal. Liever maken wij onderdeel uit van een mogelijk kantelpunt. Doen jullie mee?
 
Liefs,
 
Floris & Naphassa
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizer

Restaurant WAKU WAKU
Organizer
Utrecht
  • Other

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee