Funeral Fund for Albanian Officer Saimir Hoxha

The American-Albanian Law Enforcement Association, would like to express our condolences with this fundraising to the family of Albanian Police Officer  Saimir Hoxha.

Saimir Hoxha was born and raised in Puka, Albania moved to Tirana and served as a police officer for 18 years traveling to Lezha to provide for his family.

He was shot and killed while performing his duties as a Police Officer and serving his country and community. 

Officer Hoxha leaves behind a wife and two young children.


The intended recipient of the donations is the widow of our colleague Mrs. Lisnja Hoxha and her two young children. 


The purpose of the donations is to cover the funeral expenses for Police Officer Saimir Hoxha.


In these difficult times, may God give you all the strength to get over his death and find happiness and solace in his memories.

 

Shoqata Amerikane-Shqiptare e Zbatimit të Ligjit, do të donte të shprehte ngushëllimet tona me këtë mbledhje fondesh për familjen e nënkomisarit të Policisë Shqiptare Saimir Hoxha.

Saimir Hoxha lindi dhe u rrit në Pukë, Shqipëria u transferua në Tiranë dhe shërbeu si oficer policie për 18 vjet duke udhëtuar në Lezhë për të siguruar jetesën e tij.

Ai u qëllua dhe u vra ndërsa kryente detyrat e tij si Oficer Policie dhe i shërbente vendit dhe komunitetit të tij.

Oficeri Hoxha lë pas një grua dhe dy fëmijë të vegjël.

Në këto kohë të vështira, Zoti ju dhashtë të gjithë forcën për të kapërcyer vdekjen e tij dhe për të gjetur lumturi dhe ngushëllim në kujtimet e tij.

Organizer

American Albanian Law Enforcement Association AALEA
Organizer
West Caldwell, NJ

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.