Main fundraiser photo

Bidrag forskning kvinnors hälsa

Donation protected

Det behövs mer forskning om magen och bukväggen under graviditet, och tiden efter förlossningen.
Vi undersöker hur magen, bäckenbotten, inkontinens och bålstyrka påverkas av graviditet och efter förlossningen - av vaginal förlossning och kejsarsnitt.

Vi letar efter andra sätt att mäta funktionen i magen och ryggen efter graviditet utöver att mäta "delade magmuskler" (diastas). Vi undersöker muskelstyrka med fysiska tester och vi undersöker hur vävnaden ser ut med hjälp av ultraljud på magmusklerna och senorna.

Eftersom det finns kunskapsluckor om hur det ser ut INNAN graviditet undersöker vi även detta i en annan studie.

Studierna är redan igång, och utförs i Karolinska Institutets regi. Vi fortsätter att inkludera kvinnor under hela 2021-2022. Därefter sammanställs all statistik och redovisas skriftligt under 2022 för att sedan publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Dock har vi fått nekande svar för de ekonomiska anslag och bidrag som vi sökt för studien. Just nu utför jag studierna på min fritid och jag betalar de andra testledarna som arbetar i studien.

Vill du bidra till att dessa studier kan genomföras som tänkt? Alla bidrag, stora som små, är välkomna.

Alla etiska tillstånd finns givetvis. Studien med träning är en enkelblind studie.

 

Organizer

Katarina Woxnerud
Organizer
Enskede

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee