Main fundraiser photo

Eğitimde fırsat eşitliği için el ele.

Donation protected
Eng.

For equal opportunities in education, hand in hand.
Your donations provide an opportunity to support thousands of students whose education has been interrupted. These donations are used to cover the licensing fees of online education systems. Additionally, they make a significant contribution to areas such as obtaining educational materials, licenses for online textbooks, online platform memberships, and licensing costs. Donations made to enhance students' learning experiences and reward their achievements also play a crucial role. By making donations, you can make a valuable contribution to guiding young people in their education and preparing them for their future successes.

Below is a graph illustrating how your donations are utilized throughout the year.


Tur.
Eğitimde fırsat eşitliği için el ele
Bağışlarınız, eğitim hayatları yarıda kalmış binlerce öğrenciye destek olma fırsatı sunuyor. Bu bağışlar, online eğitim sistemlerinin lisans ücretlerini karşılamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, eğitim materyallerinin temini için online ders kitaplarının lisansları, online platform üyelikleri ve lisanslama maliyetleri gibi alanlarda da önemli bir katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmek ve başarılarını ödüllendirmek için yapılan bağışlar da büyük bir rol oynamaktadır. Siz de bağışlarınızla gençlere eğitimde rehberlik etmek ve onları gelecekteki başarılarına hazırlamak için değerli bir katkıda bulunabilirsiniz.

Aşağıda, bağışlarınızın yıl içinde nasıl kullanıldığını gösteren bir grafik bulunmaktadır:
Donate

Donations 

 • Yalcin D
  • $2,530 
  • 5 mos
 • Anonymous
  • $100 
  • 5 mos
 • Anonymous
  • $10 
  • 5 mos
 • Anonymous
  • $100 
  • 5 mos
 • MEHMET EMİN AKTAS
  • $20 
  • 5 mos
Donate

Organizer

Firstbricks Online Academy
Organizer
Santa Clara, CA

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee