Help Extinction Rebellion Nederland

---------

Belangrijk: Als het niet lukt om via GoFundMe te doneren, stuur dan een directe overschrijving naar de volgende rekening.

Important: If you fail to make a donation via GoFundMe, send a direct bank transfer to the following account.

NL86 SNSB 0783 1486 74
Stichting Vrienden van XR

For any questions please email [email redacted]

---------

English follows Dutch.


---------Nederlands---------


Wie is Extinction Rebellion?
We zijn een veelzijdige groep bestaande uit normale mensen, die zich ernstig zorgen maken over de ecologische crisis. We zijn moeders die hun kinderen verdedigen, we zijn kinderen die een toekomst willen en grootouders die opstaan voor het leven.

Extinction Rebellion is de snelst groeiende geweldloze klimaat & ecologie beweging ooit. In minder dan een jaar zijn we uitgegroeid van een kleine groep mensen tot een competente en krachtige beweging die actief is in bijna 60 landen en 525 steden.

Waarom we bestaan
Over de hele wereld zien we de ondergang van hele ecosystemen, we zien bosbranden, extreem weer, mislukte oogsten. We bevinden ons midden in een ongekende crisis en we hebben nog maar een paar jaar om er iets aan te doen. Nederlandse rechters hebben geoordeeld dat de overheid de uitstoot van broeikasgassen drastisch dient te reduceren om haar burgers te beschermen. Toch weigert onze regering om het noodzakelijke beleid in te voeren. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen en financieren die onze levens in gevaar brengen.

Wat we doen
We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om radicale en snelle veranderingen tot stand te brengen.

Jouw gift maakt een enorm verschil
Wat wij doen is voor een groot deel afhankelijk van de vrijgevigheid van donoren. Omdat we volledig worden gerund door vrijwilligers (die onvermoeibaar werken), hebben we bijna geen overheadkosten. Dit betekent dat jouw bijdrage direct wordt gebruikt voor het organiseren van nog grotere en effectievere acties.

Alle donaties worden beheerd door onze stichting, onder andere gebruikt om:
- Onze acties te organiseren en promoten
- Trainingen te geven en groter te groeien
- Onze communicatie te ontwikkelen en uit te breiden, online en offline.

Elke donatie, hoe klein ook, is van vitaal belang en wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Door te doneren helpt u ons actie te voeren, voor jou, voor je kinderen en voor de planeet.

ANBI-status
Donaties worden ontvangen door Stichting Vrienden van XR. Deze stichting heeft de ANBI-status en donaties zijn derhalve aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Meer informatie: https://extinctionrebellion.nl/

---------English---------


Who is Extinction Rebellion?
We are a diverse group of ordinary people who are deeply concerned about the ecological crisis. We are mothers defending our children, we are children aspiring to have a future and we are grandparents rebelling for life.

Extinction Rebellion is the fastest growing climate & ecology non violent direct action movement in history. In less than a year, we have grown from a small group of people, to a competent and powerful movement in almost sixty countries and 525 cities.

Why we exist
All across the globe we see the collapse of entire ecosystems, we see forest fires, extreme weather events, failing crops. We are in the middle of an unprecedented crisis. And we only have a few years left to do anything about it. Dutch courts have ruled that the government must drastically cut greenhouse gas emissions to keep its citizens safe. But our government is refusing to introduce the necessary policies. Instead, they are still funding and helping the very industries that are putting our lives in danger.

What we do
We take creative, peaceful and sometimes disruptive action, to compel our government to take the necessary measures against the climate and ecological crisis. Why? Because history has shown time and time again that civil disobedience is a very effective way to bring about radical and fast-paced change.

Your donation makes a huge difference
Most of what we do relies on the generosity of donors. Because we are completely run by volunteers (who are working tirelessly), we have little overhead costs. This means your contribution is directly used for organising bigger and more impactful actions.

All donations are managed by our foundation, and directly and transparently used to:
- Deliver more trainings, and grow larger
- Develop and expand our communications, online and offline
- Organise and promote all our actions

Every single donation, no matter how small, is vital and very much appreciated by us.
By donating you help us act for you, for your children, for the planet.

ANBI-status
Donations are received by Stichting Vrienden van XR . The foundation has been granted the ANBI-status. Donations are deductible for the Dutch Income Tax.

More information: https://extinctionrebellion.nl/en/

Donations (1.4K)

See top
 • Irene Belkum
  • €10 
  • 6 mos
 • Marlies Gommers
  • €50 
  • 3 yrs
 • HJ Van Vliet
  • €20 
  • 3 yrs
 • Diana Aben
  • €20 
  • 3 yrs
 • Ronnie Lauxen
  • €50 
  • 3 yrs
See all

Organizer

Extinction Rebellion Nederland
Organizer
Nijmegen, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.