Es loopt 100 km voor Animal Rescue Albania

Tijdens een vakantie in Albanië een paar jaar geleden zag ik hoe veel dieren daar op straat leven leven. Honden langs drukke wegen op zoek naar eten. Katten met ontstoken ogen. Het meest greep me een kitten met een gebroken pootje aan dat ik zag lopen en de struiken in zag duiken. In een dorpje hoog in de bergen in the middle of nowhere. Op een andere plek sprak ik een vrouw die een kat had met een oogprobleem, of ik wist wat ze daarmee kon doen. Er waren alleen maar dierenartsen voor landbouwhuisdieren (vooral koeien, geiten en schapen) in de buurt en diergeneesmiddelen waren niet of nauwelijks te krijgen.

En dan Nederland. Pritt, mijn poezelige bejaarde huisgenoot, kreeg last van glaucoom, een hoge druk in z'n oog. Hij werd hierdoor blind. Een operatie werd gepland, hij kreeg aangepaste anesthesie vanwege z'n leeftijd, met een infuus en monitoring van zijn bloeddruk gemonitord. Thuis had hij een rustige en veilige plek om te herstellen met bezorgd personeel dat hem in de watten legde. Hoe anders dan de situatie Albanië.

Na mijn vakantie ging ik op zoek naar een organisatie in Albanië die zich inzet voor dierenwelzijn. Zo kwam ik uit bij Animal Rescue Albania. Deze organisatie bestaat uit enkele vrijwilligers met beperkte middelen. Niet alleen verzorgen zij acute hulp voor dieren die dit nodig hebben, zij zetten zich ook in voor betere wetgeving op het gebied van dierenwelzijn in Albanië. In één van de volgende updates vertel ik meer over hun doelstellingen, werkwijze en behaalde successen. Je kan hen volgen op Instagram [waarschuwing: foto's en video's kunnen schokkend zijn] https://www.instagram.com/arsalbania/

Graag help ik Animal Rescue Albania om nog meer te bereiken. Dat kan ik niet alleen. Zullen we een deal maken? Ik loop op 19/20 maart 2022 100 km aan één stuk, jij sponsort mij, en ik zorg dat jouw donatie bij Animal Rescue Albania terechtkomt.

Organizer

Esther van Nes
Organizer
Rotterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.