Er cof am Huw Gethin

Ar Chwefror 19eg, 2021 daeth ton o dristwch dros deulu, ffrindiau a chyd-weithwyr Huw Gethin ‘Stretch’ yn dilyn newyddion trist am ei farwolaeth yn sgil Coronafirws.

Roedd Huw yn ŵr cariadus i Teleri, yn Dad balch i Gwydion (3 oed) a Math (1 oed), yn fab gofalus i Ellen a Dafydd ‘Sbarion’, yn frawd a ffrind gorau i Rhys, yn frawd yng-ngyfraith ac ewythr arbennig a ffrind triw i laweroedd.

Roedd personoliaeth heintus Huw yn llenwi’r ystafell, bob amser yn llawn hwyl a straeon digri. Roedd yn rhoi 100% i bob agwedd o’i fywyd. Roedd yn aelod brwd o Glwb Rygbi Llangefni, yn un o hoelion wyth Hogia Llanbobman ac yn asgwrn cefn i Fragdy Mona.

Roedd Huw yn ddyn teulu mawr felly crëwyd y dudalen yma i geisio codi arian i’r teulu ei ddefnyddio i’w cefnogi yn ystod y cyfnod echrydus yma ac i’r dyfodol.

Diolch am eich cefnogaeth.
On February 19th, 2021 a wave of sadness hit the family, friends and co-workers of Huw Gethin ‘Stretch’ following the news of his death due to Coronavirus.

Huw was a loving husband to Teleri, a proud father of Gwydion (3 years old) and Math (1 year old), caring son of Ellen and Dafydd ‘Sbarion’, brother and best friend to Rhys, a special brother in-law and uncle and a loyal friend to many.

Huw’s infectious personality would fill the room, always full of fun and telling stories. He gave 100% to every aspect of his life. He was a keen member of Llangefni Rugby Club, was a dedicated member of ‘Hogia Llanbobman’ and the backbone to ‘Bragdy Mona’ Brewery.

Huw was a big family man, and this page was created to raise money to support the family during this difficult time and in the future.

 

Thank you for your support.

Donations

 See top
 • Haf Jones 
  • £10 
  • 25 d
 • Anonymous 
  • £30 
  • 25 d
 • Anonymous 
  • £53 
  • 26 d
 • Llyr Lewis 
  • £20 
  • 28 d
 • Delyth Roberts 
  • £10 
  • 28 d
See all

Organizer and beneficiary

Manon Dafydd 
Organizer
Llanrwst, Wales, United Kingdom
Teleri Mair Jones 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more