The world's strongest Elton

Almost a year ago, on november 23 6:40 pm, our beautiful baby boy was born after 51 long hours in the delivery room. He was born in week 35+2, so he went up to neo just to "get a little bigger", but two days later we found out that he had two bleedings inside his brain (IVH2 & IVH3). Our perfect and healthy child got injured for life due to the dangerous labor they put us through. They now say themselves that they "should've done a c-section".

Three weeks later he had his first surgery (out of four) and this was because fluid was build up in the skull and caused the brain to swel. About six hours after that first surgery he bled again, but this time it was a grade 4 (the most serious one) and blood was found in the brain tissue. He got seizures and they actually feared for his life. We called in a priest and our families came and said their goodbyes. Horrifying days in the icu, just waiting for our little baby to take his last breath.

He miraculously survived and had three more surgeries, the latest was a VP-shunt placed february 2nd and after almost three months in the hostpital, we came home february 10th ❤️ We finally got to take him home, something we thought we'd never be able to do when they told us he wouldn't survive.

Now the world's strongest Elton is almost a year old, but he's scarred for life. He's been diagnosed with cerebral palsy, epilepsy, hydrocephalus, nystagmus, visual field defect and unilateral hearing loss. This is just what we know now and the future is uncertain. We don't know how much Elton will be able to learn and what he'll be able to do by himself.

That's why we really want to give him the best chances in the world and what he truly deserves. He fought to stay here with us, now it's time for us to put up a real fight for him ❤️

Elton still fights, every single day and his condition is much better than the doctors ever thought it would be. For example: They said he would never eat by himself, but he does. The progress he's doing is because we train with him daily and neither him nor we will ever give up.

But, we would like to do so much more for him. As we said before: HE DESERVES IT. We have found a treatment called hyperbaric oxygen theraphy (HBOT) that can improve peoples' recovery from brain injuries. But we need help to go there.

This treatment will cost us a lot of money. Money that we don't have and can't apply for anywhere else because the treatment's lack of clinical evidence. The money raised will go to Elton's HBOT treatment. 

We CAN NOT do this alone, but we CAN do it together. If you belive in Elton, just like we do, you can help us help him.

To read more about Elton, our family and daily struggle, please visit: https://varldensstarkasteelton.vimedbarn.se

We send you a HUGE thank you and big hugs ❤️

// Elton, with his mother Natalie, father Nikolaj, big sister Tilde & big brother Dante.

https://oxfordrecoverycenter.com/hyperbaric-oxygen-therapy/

https://oxfordrecoverycenter.com/wp-content/uploads/2017/02/A-follow-up-on-more-than-1000-children-with-cerebral-palsy-treated-with-HBOT-What-have-we-learned.pdf

-----

För nästan ett år sedan, den 23e november kl. 18:40, föddes vår vackra son efter 51 långa timmar. Han föddes i v. 35+2 och skulle därför upp till neo för att "tjocka till sig litegrann", men två dagar därpå fick vi veta att han hade två hjärnblödningar (IVH grad 2 & IVH grad 3). Vår perfekta och friska bebis fick men för livet pga den farliga förlossningen som vi tvingats gå igenom. De säger själva att de "skulle gjort ett kejsarsnitt".

Tre veckor senare opererades han för första gången (utav fyra) och detta för att han fick sk. vattenskalle där vätska samlas och hjärnan svullnar. Omkring sex timmar efter operationen blödde han igen, men denna gång var det en grad 4-blödning (den värsta sorten) och det innebär att det fanns blod ute i hjärnvävnaden. Han fick kramper och de fruktade för hans liv. Vi kallade dit präst och våra familjer kom för att ta farväl. Fruktansvärda dygn på intensiven, då vi väntade på att vår lilla son skulle ta sina sista andetag.

Mirakulöst så överlevde han och genomgick tre operationer till, var av den sista en shuntoperation den 2e februari och efter nästan tre månader på sjukhus kom vi hem den 10de februari ❤️ Vi fick äntligen ta med oss honom hem, någonting vi inte trodde vi skulle få göra när de sa att han aldrig skulle överleva.

Nu är världens starkaste Elton nästan ett år gammal, men han har men för livet. Han har fått diagnoserna cerebral pares, epilepsi, hydrocefalus, nystagmus, synfältsdefekt och ensidig hörselnedsättning. Detta är vad vi vet just nu och framtiden är oviss. Vi vet inte hur mycket Elton kommer lära sig och vad han kommer kunna göra själv.

Vi vill verkligen ge Elton de bästa förutsättningarna i världen och allt det han verkligen förtjänar. Han fightades för att få stanna här med oss och nu är det dags för oss att verkligen fightas rejält för honom ❤️

Elton kämpar fortfarande, varenda dag och han mår mycket bättre än vad läkarna någonsin trodde. T.ex. De sa att han aldrig skulle klara av att äta själv, men det gör han. Framstegen han gör är för att vi tränar dagligen och varken han eller vi kommer någonsin att ge upp.

Men, vi skulle vilja göra så mycket mer för honom. Som vi sa innan: HAN FÖRTJÄNAR DET. Vi har hittat en behandling som heter hyperbaric oxygen therapy (HBOT) som kan förbättra människors läkning från hjärnskador. Men vi behöver hjälp för att ta oss dit.

Denna behandling kommer kosta oss mycket pengar. Pengar som vi inte har och som vi inte kan söka någon annanstans pga behandlingens brist på kliniska evidens. Pengarna vi samlar in kommer gå till Elton's HBOT behandling.

Vi KAN INTE göra detta själva, men vi KAN göra det tillsammans. Om ni tror på Elton, precis som vi gör, så kan ni hjälpa oss hjälpa honom.

För att läsa mer om Elton, vår familj och dagliga kämpande, gå in oss läs på: https://varldensstarkasteelton.vimedbarn.se

Vi skickar ett ENORMT tack till er och stora kramar ❤️

// Elton, med mamma Natalie, pappa Nikolaj, storasyster Tilde & storebror Dante.

https://oxfordrecoverycenter.com/hyperbaric-oxygen-therapy/

https://oxfordrecoverycenter.com/wp-content/uploads/2017/02/A-follow-up-on-more-than-1000-children-with-cerebral-palsy-treated-with-HBOT-What-have-we-learned.pdf
 • Anonymous 
  • kr600 
  • 20 mos
 • Natalie Nilsson 
  • kr100 
  • 43 mos
 • Alen Huskic  
  • kr1,000 
  • 44 mos
 • Anonymous 
  • kr250 
  • 45 mos
 • Magnus Widman 
  • kr300 
  • 45 mos
See all

Organizer

Natalie Eneke 
Organizer
Malmö, Sweden
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more