Main fundraiser photo

Een Game voor een Betterworld.earth

Donation protected
Beste allen,
Geïnspireerd door de Donut economie van Kate Raworth en het enthousiasme van kinderen voor het gebruik van smart phones en duurzaamheid, wil de ANBI Stichting Betterworld.earth een game laten maken, die ervoor gaat zorgen dat kinderen duurzaamheid spelenderwijs gaan leren. Het wordt een game zonder winst oogmerk en bedoeld om een betere wereld te realiseren door gedrag verandering bij jonge mensen: ervoor zorgen dat vroeg in hun leven duurzaamheid van belang is bij het maken van keuzes

Doel is om de game te laten bouwen in juli/augustus dit jaar zodat de basis (gratis) versie van de game beschikbaar is in september 2024.

Website:
Dear all,
Insprired by the Doughnut Economy by Kate Raworth and children loving smart phones and sustainability, the ANBI Asociation Betterworld.earth is going to have a game built, which will asure that children will learn sustainability by doing. It will be a non-profit game which will deliver change with young people: early adoption of including sustainability in making choices.

The objective is to have the game built in July/August this year so the basic (free) version will be available by September 2024.
Donate

Donations 

 • Feest JaapenAns
  • €200 
  • 18 d
 • Anonymous
  • €72 
  • 19 d
 • Rina van den Berg
  • €50 
  • 20 d
 • Anonymous
  • €25 
  • 20 d
 • Anonymous
  • €20 
  • 20 d
Donate

Organizer

Jaap Rengersen
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee