Main fundraiser photo

Duurzaam voetbalveld SV Vasse

Donation protected

Vooruitstrevend SV Vasse kijkt naar de toekomst
De in 1945 opgerichte sportvereniging SV Vasse is na 75 jaar nog steeds erg actief. Met ruim 230 spelende leden willen ze zich niet alleen sportief ontwikkelen, maar ook op het gebied van duurzaamheid. De vrijwilligers spenderen momenteel veel tijd aan het onderhoud voor de grasvelden bij het sportcomplex ‘t Lankamp. Tijd om naar de toekomst te kijken. Met behulp van DrainTalent willen wij ervoor zorgen dat de grasvelden er het gehele jaar op en top bij liggen. Wilt u ook een bijdrage leveren om dit duurzame project te realiseren?

Klimatologische veranderingen
Het is niemand ontgaan dat de wereld en het klimaat verandert (zie ook paraaf nieuwsberichten). Er zijn steeds meer extremen en het wordt steeds normaler dat hitterecords verbroken worden. Men is het erover eens dat dit door toedoen is van de mens en ook de komende jaren zal doorzetten.

Als sportvereniging hebben wij veel last van de lange droge perioden in de zomer en extreme regenval in de winter/voorjaarsperiode. Vaak zijn velden niet bespeelbaar maar ook is goed onderhoud extreem belangrijk. Zo moet er gesproeid worden tijdens een hittegolf en moet er een vrijwilliger dit in die periode doen anders kan een veld verloren gaan. In de winterperiode moeten wij nu uitwijken naar andere (binnen)sporten omdat velden niet bespeelbaar zijn (of te kwetsbaar).

Door natuurgrasvelden te optimaliseren met behulp van DrainTalent willen wij beter kunnen inspelen op de klimatologische veranderingen en de belasting bij vrijwilligers omlaag brengen. Hiermee kan de bespeelbaarheid van het sportveld van ongeveer 300 uur verhoogd worden naar 600 uur en zorgt er tevens voor dat wij langere perioden kunnen blijven sporten op de velden en daardoor minder vaak alternatieven hoeven te zoeken of uit hoeven te wijken naar velden van collega verenigingen of andere sporten.

Wat is DrainTalent
Dit is een innovatief systeem ontwikkeld door Altop en wordt geëxploiteerd door Grassmeesters (www.draintalent.com). Het betreft een systeem met drains waarmee men jaarrond optimale groei- en speel omstandigheden in de bodem kan creëren door de vochthuishouding in de bodem te optimaliseren. Dit betekend dat men in droge perioden kan irrigeren via de drains en tijdens natte perioden water kan afvoeren (draineren). Tevens kan het systeem zuurstof toevoegen aan de bodem en is er de optie om vloeibare meststoffen toe te kunnen dienen.

De DrainTalent is een intelligent bodembeheerssysteem. Deze werkt op basis van een zelfregulerende reactor (DrainTalent), aangestuurd door een weerstation, in combinatie met een geavanceerd drainagesysteem welke de volgende bewerkingen kan uitvoeren:

-        Onttrekken water uit de toplaag
-        Toedienen water aan de toplaag
-        Toedienen zuurstof in de toplaag
-        Toedienen van meststoffen (vloeibaar)

Met dit systeem hoeft er niet meer bovengronds gesproeid te worden tijdens droge perioden (hittegolf). Het nadeel van dit traditioneel sproeien is dat 60% van het water verdampt en niet op de grond terecht komt. Zeker in tijden waarin er sprake is van droogte is het niet gewenst om onnodig grondwater te onttrekken en ook kan er sprake zijn van sproeiverboden. Met traditioneel sproeien is er ook geen uniform vochtpercentage te realiseren aangezien dit te maken heeft met de duur van het sproeien en het afstellen/plaatsing van de haspel. Door traditioneel sproeien is er sprake van veel hitte stress wat niet goed is voor de grasplant.

Tijdens natte perioden kan het water snel afgevoerd worden waardoor een sportveld weer bespeelbaar is en tevens draagt dit bij aan betere mechanische eigenschappen van de toplaag waardoor deze minder snel kapot gelopen wordt.

De bespeelbaarheid van een veld met DrainTalent kan verhoogt worden tot 600 uur. Iets dat meer dan voldoende is voor SV Vasse blijkende uit berekeningen.

Voordelen:
-        Omdat blad niet nat wordt neemt de kans op vorming van schimmels significant af.
-        Door vochtniveau te reguleren neemt ontwikkeling van niet gewenste straatgras af wat een sterke grasmat tot gevolg heeft.
-        Uniform beeld beeld op veld door gelijkmatige toediening en is kans op verdroging minimaal.
-        Besparing van ca 60% grondwater als gevolg van minder wateronttrekking uit de bodem (geen verlies door verdamping en geen last van wind bij traditionele besproeiing). Mogelijke oplossing bij een beregeningsverbod waterschap.
-        Geen beregening meer nodig en mede ook geen risico op schade (botsing) met maairobot.
-        Geen dichtslaan van de toplaag als gevolg traditionele beregeningssystemen.
-        Geen probleem van kapotte haspels beregeningssysteem.
-        Geen droogteschade en droogte stress.

Technisch en onderhoud/milieu:
-        Met afstand van 140 cm tussen drains kan een veld uniform vochtig gehouden worden. Diepteligging van 30 cm is voldoende, hierbij max. diepte vertidrain 20 cm.
-        Drains hebben 25 cm gronddek om alle bewerkingen goed uit te kunnen voeren.
-        In totaal komen er ca. 51 drains in het veld verdeeld over drie secties van 17 stuks.
-        Gebruikt aanzienlijk minder stroom dan bronpomp aangezien geen druk (overdruk/onderdruk) opgebouwd hoeft te worden met het geven van water.

Donate

Donations 

 • Ben en Ans Boerrigter
  • €50 
  • 3 yrs
 • Rijschool Ris
  • €100 
  • 3 yrs
Donate

Organizer and beneficiary

SV Vasse
Organizer
Vasse, NL
Stephan Groothuis
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee