Main fundraiser photo

Join in building this house on wheels

Donation protected


Text in English:


We received the keys of our man 4x4 on 20.12.2023 after 3 years of waiting for this promise of Yahuah.
All Glory for our Heavenly Father Yahuah. At the moment we are in the process of transforming the MAN from an empty vehicle to a house on wheels, so we can travel through Norway for God's Glory!

We will use this MAN camper as a tool:
 • To share testimonies of the Goodness of Yeshua/Lord Jesus Christ
 • To Share testimonies about the street children in Rwanda
 • To pray for and prepare willing souls to surrender their lives to Yeshua

There are many ways in which you can help us to use this camper, including:
 • Sponsoring materials like batteries, kitchen supplies, electric supplies, beds, lights, etc.
 • Sponsoring private or with your business, church, sportclub etc
 • Electricians, plumbers, painters.
 • We are also looking for people with experience in construction of maritime yachts.
 • People with experience in construction of campers and off grid situations.

At the moment the following companies are sponsors with a heart for our children in Rwanda.


Tekst in Nederlands:


Wij hebben de sleutels van onze MAN 4x4 ontvangen op 20.12.2023 na 3 jaar wachten op deze belofte van Yahuah. Alle glorie voor onze Hemelse Vader Yahuah. Momenteel zijn we bezig met het transformeren van de MAN van een leeg voertuig naar een huis op wielen, zodat we door Noorwegen kunnen reizen tot eer van God!

We zullen deze MAN-camper gebruiken als een middel:
 • Om getuigenissen te delen van de goedheid van Yeshua/Heer Jezus Christus.
 • Om getuigenissen te delen over straatkinderen in Rwanda.
 • Om te bidden voor en zielen voor te bereiden die bereid zijn hun leven aan Yeshua over te geven.

Er zijn veel manieren waarop je ons kunt helpen deze camper te gebruiken, waaronder:
 • Sponsoren van materialen zoals batterijen, keukenbenodigdheden, elektrische benodigdheden, bedden, verlichting, enz.
 • Sponsoren als particulier of met je bedrijf, kerk, sportclub, enz.
 • Elektriciens, loodgieters, schilders.
 • We zoeken ook mensen met ervaring in de bouw van maritieme jachten.
 • Mensen met ervaring in de bouw van campers en off-grid situaties.

Op dit moment zijn de volgende bedrijven sponsors met een hart voor onze kinderen in Rwanda.
Tekst på norsk:


Vi mottok nøklene til vår MAN 4x4 den 20.12.2023 etter 3 års ventetid på denne løftet fra Yahuah.
All ære til vår Himmelske Far Yahuah.
For øyeblikket er vi i prosessen med å forvandle MAN-en fra et tomt kjøretøy til et hjem på hjul, slik at vi kan reise gjennom Norge til Guds ære!

Vi vil bruke denne MAN-camperen som et verktøy:
 • Å dele vitnesbyrd om Yeshua / Herren Jesus Kristus' godhet
 • Å dele vitnesbyrd om gatebarn i Rwanda
 • Å be for og forberede villige sjeler til å overgi livene sine til Yeshua

Det er mange måter du kan hjelpe oss å bruke denne camperen på, inkludert:
 • Sponsing av materialer som batterier, kjøkkenutstyr, elektrisk utstyr, senger, lys osv.
 • Sponsing privat eller gjennom din bedrift, kirke, idrettsklubb, etc.
 • Elektrikere, rørleggere, malere.
 • Vi ser også etter folk med erfaring innen konstruksjon av maritime yachter.
 • Mennesker med erfaring innen konstruksjon av campere og off-grid situasjoner.

For øyeblikket er følgende selskaper sponsorer med et hjerte for barna våre i Rwanda.
Organisasjonsnummer Norge: 830 486 402
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €35 
  • 5 d
 • Anonymous
  • €38 
  • 5 d
 • Mevrouw Naomie
  • €5 
  • 12 d
 • Kayleigh Ruijter
  • €8 
  • 18 d
 • Sandra Vehof
  • €35 
  • 18 d
Donate

Organizer

Bas van den Heuvel
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee