Main fundraiser photo

Doneer aan de slachtoffers van de aardbeving!

Donation protected
In een tijd waarin wij naar elkaar omkijken en onze liefde betuigen aan een ander, willen wij als De Goudse Waarden de slachtoffers van de aardbeving helpen en onze steun betuigen door geld in te zamelen. De opbrengst van de donaties gaat naar giro 555.

Organizer

Suzan Liebeek
Organizer
Gouda

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee