Main fundraiser photo

Die Boot roeit voor Get Together for Ukraine

Donation protected
Vrienden,
Samen met vier vrienden ga ik op 31 mei de Ringvaart roeien! Deze regatta van 100 kilometer is een mooi doel om naartoe te werken op het gebied van conditie en uithoudingsvermogen. Onder de naam ‘Die Boot’, zullen wij in Leiden beginnen in de vroege ochtend en na een ronde om Hoofddorp aan het eind van de dag, aanmeren in ons eigen Delft. Gezien de afstand en tijd die in het trainen zit, willen wij hier ook graag een goed doel bij betrekken. Ons oog is gevallen op de stichting Get together for Ukraine. Deze stichting zet zich in om op lokaal niveau humanitaire hulp aan te bieden aan mensen die het erg hard nodig hebben. In de winter heeft Get together for Ukraine zich bijvoorbeeld ingezet voor het verwarmen van huizen van getroffenen door de oorlog. Ook worden er medicijnen gedistribueerd en scholen herbouwd. De organisatie zelf wordt gerund door vrijwilligers, dus alle opgehaalde donaties komen volledig ten goede aan het direct helpen van oorlogsslachtoffers. Hoewel de netgenoemde winter voorbij is, is de ellende van de oorlogsslachtoffers dat nog lang niet. Hierom vragen wij om uw hulp! Wij vragen u deze mensen te helpen door Die Boot te sponsoren tijdens de Ringvaart. Dit kunt u doen door te doneren via deze GoFundMe pagina. Alle bedragen, klein of groot, worden van harte verwelkomd. U kunt ons ook volgen op Instagram https://www.instagram.com/die_boot_ringvaart48/ , waar wij onze trainingen en voortgang delen.
Voor verdere informatie over Get together for Ukraine, verwijzen wij u door naar de website https://gettogetherforukraine.com/index.html
Die Boot roeit de Ringvaart!

Fundraising team: Die Boot (5)

Bas De Blocq
Organizer
Delfgauw
Tom Barbian
Team member
Marije Meijndert
Team member
Olivier Heukelom
Team member
Jelmer Riegstra
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee