Dewpal - No more water scarcity


--- Dutch version below ---


Who are we?

We are a group of master- and phd-students of the Ghent University and this year we will participate in the international iGEM competition. The iGEM (International Genetically Engineered Machine) competition is an internationally renowned competition in synthetic biology, in which teams from all over the world work on a project involving synthetic biology. At the end of October, all teams come together in Boston, MA, to present their project to each other and to the world at the Giant Jamboree.

What do we want to do?

Water scarcity is a growing problem in many areas of the world. Despite the huge amounts of water on our planet, only a small fraction of it is usable to humans. Most ways to collect fresh water, or convert non-fresh to fresh water is quite resource intensive. That is why we developed project Dewpal: a structure that is able to passively collect water from the air.

How do we want to do this?

Dewpal is a unique mixture of 3D-modelling, printing, and synthetic biology. In short, we are creating a shape which facilitates efficient water collection, based on the fogstand beetle. This animal can collect water from the air to survive the dry Namib desert climate. This shape will be 3D-printed using a biotin-containing filament. Biotin is a vitamin that can bind very strongly to a protein called streptavidin. We will use this characteristic strong binding to attach another protein to our structure; INP (Ice Nucleation Protein). INP is a protein found in certain bacteria, and is responsible for ice crystalisation and cloud formation. By fusing streptavidin with INP, we can bind this protein to our structure and improve the water collection capacity, and hence the water yield. More detailed information can be found on our website.


Why do we need your help?

Taking part in the iGEM competition is not free. Just participating already requires a registration fee of $5,000 USD. Furthermore, it would mean a lot to us if we could present our project at the Giant Jamboree in Boston, MA. However, the Jamboree requires an additional attendance fee of $695 USD per person. And of course, we still have to get there and need a place to stay for the duration of the Jamboree. Furthermore we also need a lot of materials to sufficiently develop en test prototypes.

Why donate?

The iGEM competition is prestigious and internationally renowned. If we can put our project into the spotlight here, is that one step closer to solving the problem of water scarcity. 

Is this a cause close to your heart? With your donation, we can together take action towards a better world for everyone.

Every donation helps, even 1 euro!

And if you donate, you also get some unique gadgets

You can also help us out by sharing our fundraiser with your friends and family to spread the word!

You can also follow our progress on our website , via Facebook or via Twitter

The iGEM UGent team

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wie zijn we?

Wij zijn een groep master- en doctoraatsstudenten aan de Universiteit Gent die dit jaar deelnemen wij aan de iGEM competitie. De iGEM (International Genetically Engineerd Machine) competitie is een internationaal vermaarde competitie in synthetische biologie waarin teams van over de gehele wereld een eigen project uitwerken. Eind oktober komen alle teams samen in Boston, MA, om hun project voor te stellen aan elkaar en aan de wereld op de Giant Jamboree.

Wat willen we doen?

Het tekort aan drinkbaar water is een steeds groter wordend probleem aan het worden in verschillende delen van de wereld. Ondanks de overvloed aan water op onze planeet, is slechts een klein deel direct bruikbaar voor de mens. De meeste methodes om water te collecteren, of om onbruikbaar water om te zetten in bruikbaar water, zijn zeer kostelijk en/of gebruiken veel energie. Daarom werken wij aan het project Dewpal: Een structuur die in staat is om efficiënt en passief water te collecteren uit de lucht.

Hoe willen we dit doen?

Dewpal is een unieke mix van 3D-modellering, printing, en synthetische biologie. We ontwerpen een vorm, gebaseerd op de "fogstand beetle", een keversoort die water kan opvangen op zijn schild om te overleven in het droge klimaat in de Namibische woestijn. Deze vorm zal 3D-geprint worden in een filament dat biotine bevat. Biotine is een vitamine die zeer sterk kan binden aan het streptavidine eiwit. Deze eigenschap zal gebruikt worden om een ander eiwit, INP, aan de structuur te binden. INP, Ice Nucleation Protein, is een eiwit dat voorkomt in bepaalde bacteriën en een rol speelt in het vormen van ijskristallen en wolken. Door dit eiwit te fusioneren met streptavidine, kunnen we dit vastmaken aan de structuur en zo de meer water uit de lucht opvangen. Een meer gedetailleerde beschrijving is te vinden op onze website .

Waarom hebben we uw hulp nodig?

Deelnemen aan de iGEM competitie kost geld. Enkel om deel te nemen moet al een bedrag van $5,000 USD neergeteld worden. En uiteraard willen ook graag ons project voorstellen op de Jamboree in Boston, MA. Helaas hangt ook daar een prijskaartje aan vast. Er is een vaste kost van $695 USD per persoon om deel te nemen aan de jamboree, en daar bovenop komen nog eens de kosten voor het vliegtuig en verblijf in Boston zelf. Hiernaast komen nog eens de kosten voor alle materialen om dit project uit te werken.

Waarom doneren?

De iGEM competitie is een zeer prestigieuze en internationaal vermaarde competitie. Als we hier ons project in de kijker kunnen zetten, is dat een grote stap dichter bij ons doel om het probleem van waterschaarste op te lossen.

Is dit een doel dat u nauw aan het hart ligt? Met uw donatie kunnen we samen actie ondernemen naar een betere wereld toe voor iedereen.

Alles helpt, zelfs 1 euro!

Als u doneert krijgt u ook nog eens een uniek gadget.

U kunt ons ook helpen door ons project en deze campagne te delen met vrienden en familie, zodat we meer mensen kunnen bereiken!

Uw kan onze voortgang volgen via onze website , via Facebook  of via Twitter .

Het iGEM Ugent team
 • VODW Brussels 
  • €100 
  • 71 mos
 • Bart Robyn 
  • €25 
  • 71 mos
 • Carine Depière 
  • €100 
  • 71 mos
 • Ludovicus Verschueren 
  • €10 
  • 71 mos
 • Elise Cordaro 
  • €20 
  • 71 mos
See all

Organizer

Bram Danneels 
Organizer
Ghent