Main fundraiser photo

De Queer Boekenkast

Donation protected
***English Below***

Hoi! Wij zijn Thomas en Valentijn uit Alkmaar en wij zijn deze inzamelingsactie gestart om onze droom waar te maken: het openen van onze eigen onafhankelijke, fysieke boekhandel voor LHBTQIA+ boeken.

Over ‘De Queer Boekenkast’
Zo’n twee jaar geleden begonnen wij ‘De Queer Boekenkast’ op Facebook, een online safespace voor liefhebbers van boeken waarin LHBTQIA+ thema’s en personages centraal staan. In korte tijd ontstond er een klein netwerk van lezers, schrijvers, uitgevers, leerkrachten, boekhandelaren en bibliothecarissen die samen met ons de (boeken)wereld een stukje inclusiever wilden maken.

Daarbij groeide bij ons al gauw de wens om niet alleen op social media anderen te inspireren, maar ook om offline de afstand tussen lezers en inclusief leesvoer te verkleinen. Vandaar dat we in maart 2023 eindelijk de stap durven nemen om onze eigen boekhandel op te richten.
Over onze nieuwe boekhandel
In ons enthousiasme zijn we gelijk op zoek gegaan naar mogelijkheden om onze droom te verwezenlijken: we kwamen een pandje in een van de twee drukst bezochte winkelstraten van onze woonplaats Alkmaar op het spoor en planden een bezichtiging in. Het was liefde op het eerste gezicht en inmiddels kunnen we melden dat we vanaf februari 2023 ‘ons winkeltje’ echt mogen gaan huren.

Ons doel is om de eerste maand te gebruiken om alles te verbouwen en in te richten met een ruim aanbod van LHBTQIA+ boeken in zowel het Nederlands, Engels en een gedeelte in het Duits. Daarnaast zullen ook graphic novels, manga’s en strips, foto- en kunstboeken en andere boekgerelateerde merchandise tot ons assortiment behoren. Uiteraard zullen wij ons inzetten om extra aandacht te besteden aan boeken van minderheden binnen de LHBTQIA+ gemeenschap, zoals auteurs van kleur.

Als alles volgens planning verloopt openen we op 2 maart 2023 onze deuren en zullen we 7 dagen per week geopend zijn voor boekenliefhebbers. Ook het organiseren van leesclubs, signeersessies en andere leesbevorderende evenementen beginnen zich al in ons hoofd te vormen.
Over ons
Thomas (1989, hij/hem) is al 13 jaar tattoo artist van beroep en heeft jarenlang een eigen tattooshop gehad in de binnenstad van Alkmaar. Hij heeft klanten getatoeëerd vanuit heel de wereld, die speciaal naar Nederland afreizen om een kunstwerkje in Thomas’ creatieve en artistieke stijl te laten zetten.
In zijn vrije tijd luistert Thomas graag naar muziek (het liefst op LP) en verzorgt hij illustraties en zetwerk voor diverse boeken. Bij ‘De Queer Boekenkast’ neemt Thomas de rol van eigenaar aan en zal hij parttime in de winkel staan en parttime blijven tatoeëren.

Valentijn (1990, hij/hem/hen/hun) schrijft al zijn hele leven verhalen en hij maakte zijn debuut in 2020 met het Young Adult-boek ‘Voorbij het Wederwoud’. Inmiddels heeft hij al bijna 10 titels op zijn naam staan en zit hij nog boordevol nieuwe verhaalideeën. Valentijn is een echte boekenwurm en kan zichzelf helemaal verliezen in een goed boek.

In het verleden werkte Valentijn als grafisch ontwerper, maar helaas werd hij vanwege een chronische ziekte gedwongen zijn baan op te zeggen. Valentijn zal bij ‘De Queer Boekenkast’ aan de slag gaan als vrijwilliger en aanwezig zijn wanneer zijn gezondheid dat toelaat.

Thomas en Valentijn zijn inmiddels bijna vier jaar samen en zijn van plan om in oktober 2023 te gaan trouwen. Naast hun gezamenlijke liefde voor boeken is het stel dol op hun oude zwarte kat Lint.
Over deze inzamelingsactie
Omdat het een ontzettende investering is om een eigen boekhandel op te richten, kunnen alle beetjes helpen om onze winkel zo compleet mogelijk te maken. Donaties aan ‘De Queer Boekenkast’ zullen o.a. worden gebruikt voor het aankopen van diverse boeken en producten, het verbouwen en inrichten van de winkel, het drukken van eigen gemaakte promotiemateriaal, een kleine online campagne om de winkel op de kaart te zetten en een gedeelte van de vaste lasten op te vangen.

Het doel van deze inzamelingsactie staat momenteel op 20.000 euro. Indien we meer ophalen, houdt dat in dat we minder hoeven te lenen en we dus meer budget overhouden voor het organiseren van leuke evenementen in onze gloednieuwe boekhandel.

Help jij ons ook de (boeken)wereld een stukje inclusiever te maken en een veilige plek voor lezende LHBTQIA+ personen in de kop van Noord-Holland te creëren? Wij zijn in ieder geval dankbaar voor alle donaties!


ENGLISH:

Hi! We’re Thomas and Valentijn from Alkmaar, The Netherlands and we started this fundraiser in order to make our dream come true: opening our very own independent, physical bookstore for LGBTQIA+ books.

About ‘De Queer Boekenkast’
Almost two years ago we started “De Queer Boekenkast” (which translates to “The Queer Bookcase”) on Facebook, an online safespace for lovers of books featuring LGBTQIA+ themes and characters. In a short period of time we created a small network of readers, authors, publishers, teachers, booksellers and librarians who wanted to help us make the (book)world a little bit more inclusive.

At the same time we felt the urge to not only inspire others through social media, but also to narrow the distance between readers and inclusive books in real life. That’s why we finally decided to open up our very own physical bookstore in March of 2023.

About our new bookstore
We started looking for possibilities to make our dream a reality straight away. It didn’t take long for us to find a retail space in one of the two most visited shopping streets in our hometown of Alkmaar and planned a viewing with the owner. It was love at first sight for us and we’re so happy to announce that we’ll be able to rent “our little store” starting February of 2023.

Our plan is to use the first month to renovate the place and stock up our store with a wide range of LGBTQIA+ books in English, Dutch and some in German. Graphic Novels, manga’s and comics, photo- and artbooks and other book related merchandise will also be included in our collection. Of course we’ll be making an effort to include books by minorities within the LGBTQIA+ community, like authors of color.

If everything goes according to plan, we’ll be able to open our doors on March 2nd, 2023 and be open for booklovers seven days a week. Organizing reading clubs, book signings and other reading-enhancing events are also starting to come together in our minds.

About us
Thomas (1989, he/him) has been a professional tattoo artist for over 13 years and had his own tattoo shop in the shopping district of Alkmaar for many years. He has tattooed clients from all over the world, who specifically traveled to The Netherlands in order to get a piece of art in Thomas’ creative and artistic style of tattooing.

In his free time Thomas loves to listen to music (preferably on vinyl) and does typesetting for a wide variety of books. At “De Queer Boekenkast” Thomas will be taking the role of owner and will be working parttime in the store and parttime as a tattoo artist.

Valentijn (1990, he/him/they/them) has been writing stories for most of his life and in 2020 he made his debut with the Dutch Young Adult-novel “Voorbij het Wederwoud”. Now he has almost 10 published titles to his name and he’s always inspired for future writing projects. Valentijn is a real bookworm and can easily be lost in a good book.

In the past Valentijn worked as a graphic designer, but he unfortunately was forced to quit his job due to a chronic illness. Valentijn will be working at “De Queer Boekenkast” as a volunteer and be present in the store whenever his condition allows him to.

Thomas and Valentijn have been together for almost four years and are planning to get married in October of 2023. Besides their joint love for books, the couple adore their old black cat Lint.

About this fundraiser
Because starting a bookstore is a huge investment, every little bit helps them to make their shop as whole as possible. Donations to “De Queer Boekenkast” will be used for stocking up a wide range of inclusive books and products, renovation and furnishing the store, printing their selfmade promotional goodies, a small online campaign to put their store on the map and to pay off some starting costs and monthly expenses.

The goal of this fundraiser is currently 20.000 euros. In case we receive more than our initial goal, we’ll be able to get a smaller loan and focus more of our budget on organizing events in our brand new bookstore.

Will you help us make the book(world) a little bit more inclusive and to create a safe space for LGBTQIA+ readers in The Netherlands? We’ll be thankful for every single donation!

Donate

Donations 

 • Wim Antonio Monasso
  • €25 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €15 
  • 1 yr
 • Anchel van Stein
  • €15 
  • 1 yr
 • Julia Wiggers
  • €15 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €10 
  • 1 yr
Donate

Organizer

Thomas Philip Acid
Organizer
Alkmaar

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee