Main fundraiser photo

ንደቀንስትዮን ካልኦት ብመዕቆቢ ንዝተጸገሙ ገዛ ንምግዛእ ሓገዝ ንሓትት ኣሎና!

Tax deductible
 
 
GCEA ህዝባዊ ማሕበር (Non-Pprofit Organization) ኮይኑ ንመሰል ኣፍርካዎያን ዝጣበቕን, ንስደተኛታትን, ጽጉማትን ብነጻ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህብን ትካል እዩ።
 
ገለ ካብኡ፡-ንደቂ- ኣንስትዮ,ቆልዑት, ሓደስቲ ስደተኛታትን ሓተትቲ- ዑቕባን, መዕቆቢ ሲኢኖም ንሓደጋ ዝተቃልዑ ውልቀ-ሰባትን ስድራ-ቤታትን,ብምኽንያት ወልፊ መስተን ካልእን እብ ሓደጋ ዝወደቀን, ካብ ስርሖም ዝተሰናኸሉን ግዳያት ኣገልግሎት ይህብ።
 
GCEA - ን5 ዓመታት ከኣ ብኸምዚ ሰሪሑን ይሰርሕ ኣሎን። ካብዚ ኣቶም እቶም 75% ተገልገልቱ፡- ስደተኛታት ኮይኖም፡ ናይ ቓንቓን ካልእ ናይ ሓፈሻዊ ኣፍልጦን, ካልእ ጸገማትን ዘለዎም ሰባት እዮም።ካብዚኣቶም ገዛ ሲኢኖም ዝሽገሩ ብዙሓት ኣለዉና።
 
ካብዚ ብምብጋስ GCEA, ቐዳምነት ሂቡ ብህጹጽ ክትግበር ሰሪዕዎ ዘሎ መደብ ንብዝሓት መዕቆቢ ዝኸውን (seven-plex 2-3 bedroom each)ገዛ ምግዛእ እዩ።ነዚ ንምትግባር ከኣ ካብ ኩሎም ውልቕ-ሰባትን, ማሕበራትን, ትካላትን ሓገዝ ኣብ ምሕታት ይርከብ።
 
ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ነዚ ብGCEA ዝተወጠነ መደብ ንምስላጥ ንእትገብርዎ ምትሕብባር እናኣመስገና፡ እቲ እተወፍይዎ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣብ ምኽፋል ቐረጽ (Tax Write-off) ከም ዝምለሰኩም ክንሕብር ንፈቱ።
 
እቲ እትገብርዎ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከኣ ብኸምዚ ክኽፈል ይከኣል ፡-
1.ፐይፓል(PayPal).
2.ዜል(Zelle)፡-(510) 692- 7534
3.ቴለፎን(call) ወይ QR CODE ስካን
4. ብፖስታ ቸክ ናብ GCEA P.O.Box 22616 Oakland, CA 94609 ብምልኣኽ
 
ንኣገዳሲ ሓበሬታ፡ ንዘይበርሃልኩም ሕቶታት ንምምላስ ድሉዋት ኢና ።
(415) [phone redacted] ወይ (510) 692- 7534
[email redacted] ወይ [email redacted]


ኣማርኛ:- ሴቶች እን  ሌሎች በመኖርያ - ቤት ለተቸገሩ ሰዎች ቤት ለመግዛት ደገፍ ይጠይቃል!


GCEA:- ህዝባዊ ማህበር /Nan - Profit Organisation/ ሁኖ፥የኣፍሪካውያን መብት ተማጋችና ለስደተኞችና ለተቸገሩ በነጻ ኣገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት  ነው።

ከሚሰጣቸው ኣገልግሎቶች ውስጥ ለልጆችና ሴቶች,ኣዲስ ለሆኑ ስደተኞችና ጥገኝነት ለጠየቁት,  መኖርያ - ቤት ኣጥተው ለችግር የተጋለጡ ግለ - ሰቦችና  ቤተ-ሰቦች,በደባል ሱስ ለተጠቁና ከስራ ለተፈናቀሉ የእርዳታ ኣገልግሎት ይሰጣል።

 GCEA, ከተመሰረተበት ግዜ ጀምሮ በንደዚህ መልክ ኣገልግሎቱን በጥራት እየሰጠ ይገኛል።75% ከተገልጋዮቹ ስደተኞች ሁነው፡የቓንቓ ዕጥረትና ሌላ ኣጠቃላይ ችግሮች ያላቸው ግለ - ሰዎች ናቸው።ኣብዛኖቹ ሴቶችና ልጆች በመኖርያ - ቤት እጦት የሚሰቃዩ ናቸው።

 GCEA, ከዚህ ችግሮች ተነስቶ፡የመኖርያ - ቤት እጦት ለመቕረፍ ያወጣው እቕድ፡ መኖርያ የሚሆንባቸው  ቤት መግዛት ነው።ይህን ለማሳካት ከተለያዩ ግለ - ሰቦች, ማህበራትና ኩባንያዎች እርዳታ በመጠየቅ ላይ ይገኛል።

የተከበሩና የተከበራቹ፡  GCEA የወጠነው ፕሮግራም ለማሳካት ለምታደርጉት የገንዘብ ድጋፍ በጣም እናመሰግናለን።የምታበረክቱት ገንዘብ ደግሞ፡ግብር በምትከፍሉበት ግዜ ተቐናሽ እንደሚሆን ማሳወቅ እንወዳለን።

የገንዘብ መክፈያ ኣማርጭ፡-

               1.በፔፓል(PayPal)

               2.በዜል(Zelle)

               3.በተሌፎን(Call) ወይ በ QR.Code

               4.ቸክ ወደ GCEA P.O.Box 22616 Oakland,Ca 94609  በመላክ::

ከዚህ በተረፈ ለሚነሱ ጥያቄዎች፡ በጹፍ፡በስልክ፡በኢሜይል እና በመሳሰሉት መልስ ለመስጠት ዝግጁ ነን።

(415) [phone redacted] ወይ (510) 692- 7534
[email redacted] ወይ [email redacted]

Donations 

 • Mogos Embaye
  • $50 
  • 2 yrs
 • Tsega Zemenfes
  • $100 
  • 2 yrs
 • Yosief Okubatsion
  • $100 
  • 2 yrs
 • Yrgalem Zerasion
  • $100 
  • 2 yrs
 • Nathnael Mael
  • $100 
  • 2 yrs

Organizer

GCEA HOUSING SUPPORT
Organizer
Oakland, CA
Macrobiotic Study Center
 
Registered nonprofit
Donations are typically 100% tax deductible in the US.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee