Cure Scleroderma

Sclerodermie is een ongeneeslijke ziekte en zonder behandeling takelen patiënten snel af. Deze auto-immuunziekte verhard de huid en tast organen en het uiterlijk aan. Een correcte behandeling levert hen extra levensjaren op.

Om het onderzoek naar behandeling te bevorderen vragen we jullie om financiële steun.

Organizer

Anja Römling
Organizer
Hoeselt

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.